Archiwum Bloga

Przemoc w rodzinie: sposoby przeciwdziałania

Zmieniająca się rzeczywistość prawna wymusza na sędziach, prokuratorach i kuratorach zmianę dotychczasowych praktyk w zakresie przeciwdziałania zjawiskom przemocy domowej. Jak podwyższyć standardy udzielenia pomocy pokrzywdzonym, stosowania środków oddziaływań wobec sprawców oraz współpracy pomiędzy zainteresowanymi służbami? Na przestrzeni ostatnich kilku lat prokuratorzy, sędziowie oraz kuratorzy sądowi zostali wyposażeni w nowe narzędzia prawne, umożliwiające skuteczne i szybkie działania w zakresie działań antyprzemocowych. Perspektywa prokuratora Jedną

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Dobre praktyki

Programy korekcyjno-edukacyjne czyli szansa na zmianę postaw sprawców

Uczestnictwo sprawcy przemocy domowej w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych może skutecznie wpłynąć na zmianę jego dotychczasowych zachowań. Niedawna nowelizacja Kodeksu karnego daje szansę na częstsze stosowanie tego środka probacyjnego, obecnie już bez konieczności uzyskiwania wstępnej zgody skazanego. Sprawcy przestępstw związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie, w tym w szczególności przestępstwa znęcania się (art. 207 k.k.), to szczególna grupa osądzonych. Często nie

Opublikowano w Numer 10 » Zapobieganie przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie – nowe narzędzia zapobiegawcze

Ostatnio wprowadzone przepisy dotyczące oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie umożliwiają ich szybką i skuteczną izolację od osób pokrzywdzonych. Jakie to przepisy i jak z nich korzystać? „Dlaczego w Polsce osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie, zwykle kobiety, często z dziećmi, muszą uciekać z domu przed innym domownikiem – sprawcą przemocy, niekiedy zamieszkiwać u krewnych bądź w domach samotnej matki, podczas

Opublikowano w Numer 10 » Zapobieganie przemocy w rodzinie

Wychowanie przez usamodzielnianie

Projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, prócz wprowadzenia szeregu rozwiązań zapobiegających przewlekłości tego postępowania, sankcjonuje działanie hosteli dla nieletnich. Takie hostele to środek do usamodzielniania wychowanków opuszczających zakłady poprawcze. Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło prace nad zmianą niektórych przepisów ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r., Nr 33, poz. 178 ze

Opublikowano w Numer 6 » Wokanda