Archiwum Bloga

Konsument lepiej chroniony

25 grudnia wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Jej przepisy porządkują i poszerzają dotychczasowe obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta oraz wprowadzają zmiany do k.c. w zakresie odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827) wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw

Tagi:
Opublikowano w Numer 23 » Wydarzenia

Nowa ustawa, pewniejszy konsument

W Sejmie trwają prace nad przygotowanym w M.S. projektem ustawy o prawach konsumenta. Nowa regulacja porządkuje i poszerza obowiązki informacyjne sprzedawców, ujednolica zasady odstępowania od umów, skutkuje też zmianami w k.c. dotyczącymi odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej. Przyczyną przygotowania projektu ustawy o prawach konsumentów jest konieczność transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Drugi z celów to uporządkowanie

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 20 » Wydarzenia