Archiwum Bloga

Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Wyzwania dla polskich sądów

Pod koniec grudnia 2016 r. zbliża się termin transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej, objętych przepisami prawa krajowego (tzw. dyrektywy odszkodowawczej)1. W Ministerstwie Sprawiedliwości, w ramach prac Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zostały przygotowane Założenia do projektu

Tagi:
Opublikowano w Numer 29 » Wokanda