Archiwum Bloga

Roztropnie z biegłymi

Racjonalny ustawodawca winien uporządkować kwestię ustalania urzędowych list biegłych sądowych. Reszta, związana z wyborem i oceną kompetencji konkretnego biegłego, także spoza listy, powinna pozostać domeną sędziów – postuluje sędzia Jolanta Machura-Szczęsna. Biegły to pomocnik sądu w orzekaniu. Osoba, która posiada specjalistyczne wiadomości lub umiejętności, powoływana tylko wówczas, gdy wydanie wyroku wymaga odwołania się do takiej wiedzy. Niestety, tabloidyzacja współczesnego życia sprzyja

Opublikowano w Numer 23 » Opinie

Z pożytkiem dla przedsiębiorcy

Zmiany procedury i wzmacnianie nadzoru mają niekorzystny wpływ na sprawność orzekania. W sądach potrzeba zmiany sposobu oceny pracy orzeczniczej oraz wzmocnienia asystenckiego – postuluje Jolanta Machura-Szczęsna. Pomimo podejmowanych od lat prób uproszczenia procedur sądowo-urzędowych w celu ułatwienia przedsiębiorcom dochodzenia roszczeń, sytuacja ciągle nie jest zadowalająca. Polska nie wypada dobrze na tle innych państw w szybkości sądowego egzekwowania należności. Przedstawiciele biznesu skarżą się m.in na trwające latami postępowania, na urzędnicze

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Opinie

Temida w aferach medialnych

Prasa, w poszukiwaniu sensacji, formułuje niesprawiedliwe, nierzetelne oceny kondycji wymiaru sprawiedliwości. Wtórują jej politycy, grając wizerunkiem „złych sędziów”. A sami sędziowie? Urażeni, milczą wyniośle. Ze szkodą dla państwa i prawa – pisze sędzia Jolanta Machura-Szczęsna. Niedawno przez media przetoczyły się kolejne „skandale” z wymiarem sprawiedliwości w tle. Głośna była sprawa „Amber Gold” i późniejsza rozmowa telefoniczna prezesa gdańskiego sądu z

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 15 » Opinie

Errare humanum est

Za każdą omyłką sądową stoi konkretny sędzia, jednak przyczyn omyłek należy szukać również w wadach systemowych wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ułomnościom sędziów zapobiec może szeroka społeczna kontrola ich pracy – przekonuje sędzia Jolanta Machura-Szczęsna. Jak mówił Seneka, „Errare humanum est” – mylić się jest rzeczą ludzką. Wspomniana konstatacja dotyczy również osób stanowiących wymiar sprawiedliwości – jak wszystkich, z natury omylnych.

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Felieton

Za dużo sędziów, za mało sądzenia

Nadmierna komplikacja procedur, obarczanie orzeczników obowiązkami biurokratycznymi, zbyt duża liczba sędziów. Już dawno staliśmy się urzędnikami, również pod względem mentalnym. Czas przywrócić sędziemu należną rangę – pisze sędzia Jolanta Machura-Szczęsna Kilkanaście lat temu, jako sędzia i równocześnie przewodnicząca wydziału, byłam w stanie orzekać w sali rozpraw średnio trzy razy w tygodniu. W tamtych czasach projekty nakazów zapłaty przygotowywała dla mnie

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 13 » Opinie

Cechy dobrego szefa

Sędzia to pracownik specyficzny. Pracuje niezawiśle, indywidualnie, zadaniowo. Wymaga więc specyficznego przełożonego – minimalnie ingerującego w sędziowskie obowiązki, budującego relację szef-podwładny opartą na dużym zaufaniu. Pobieżny przegląd aktualnego stanu prawnego obrazuje, że sędziowie nie mają realnego wpływu na wybór swoich przełożonych – prezesów, wiceprezesów, przewodniczących wydziałów. W Polsce zarządzanie sądami jest ściśle scentralizowane w rękach władzy wykonawczej. Brak jest też

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 12 » Dobre praktyki

Sędzia i kaganek oświaty

Lubimy skarżyć się na zatrważająco niską świadomość prawną polskiego społeczeństwa. Tymczasem powszechna indolencja prawna obywateli to w dużej mierze także nasza wina – pisze sędzia Jolanta Machura-Szczęsna. Moja nastoletnia córka, gimnazjalistka, pyta mnie czasem o kwestie związane z prawem i moją pracą. W szkole młodzież nie uczy się o prawie. Postanowiłam kiedyś przeczytać jej mój prawniczy felieton, aby uzmysłowić, jakimi

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 11 » Opinie

Sprawy dla urzędników sądowych

Delegowanie większej ilości prostych czynności na personel pomocniczy, korzystanie z szablonów korespondencji sądowej, wykorzystywanie alternatywnych form doręczeń. Oto niektóre z najprostszych sposobów pozwalających przyśpieszyć postępowania. Plagą urzędów, w tym sądów, jest biurokracja. Kierowanie się formalizmem i rutyną w działaniach tych instytucji przyczynia się do przewlekłości procedur, prowadzi do bezduszności w traktowaniu interesantów oraz kreuje negatywny wizerunek społeczny państwa i jego

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Dobre praktyki

Pomoc obywatelowi czy porada prawna? Analiza obowiązujących przepisów

Sąd nie udziela porad prawnych – na taki slogan w kontaktach z obywatelami powołują się niektórzy sekretarze sądowi. Wynika on z nadinterpretacji, nie zaś interpretacji przepisów, wydaje się też sprzeczny ze standardami państwa prawa. Już starożytni rekomendowali w obrocie prawnym domniemanie dobrej wiary, tzw. bona fides. W niektórych polskich sądach zdaje się obowiązywać odwrotne motto. Obserwując pracę ich sekretariatów trudno

Opublikowano w Numer 8 » Obsługa interesanta

Verba volant, scripta manent

Przygotowywanie pisemnych uzasadnień praktycznie w każdej sprawie to zmora sądów rejonowych. Przywrócenie symbolicznych opłat za sporządzanie uzasadnień odciąży i tak już przepracowanych sędziów – postuluje Jolanta Machura-Szczęsna, sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach. Sporządzanie uzasadnień orzeczeń to niewątpliwie jedna z najważniejszych czynności w naszej pracy. Choć istotna z punktu widzenia prawa strony do zapoznania się z motywami rozstrzygnięć de facto sądowych,

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 6 » Opinie