Archiwum Bloga

Koszty mediacji

Instytucja mediacji funkcjonuje w polskiej procedurze cywilnej już od ponad dziesięciu lat. Ten okres pozwolił na dokonanie pierwszych obserwacji dotyczących funkcjonowania przyjętych rozwiązań w praktyce i ocenę ich działania. Skutkowało to ostatnią dużą nowelizacją przepisów proceduralnych dotyczących mediacji. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania

Tagi:
Opublikowano w Numer 31 » Porady

Ustawa o rzeczach znalezionych. Kilka uwag o stosowaniu nowej regulacji

Wejście w życie nowej regulacji dotyczącej postępowania z rzeczami znalezionymi wywołało wiele wątpliwości w powiatach i jednostkach organizacyjnych zajmujących się tymi rzeczami. Pojawiające się liczne głosy i zapytania co do stosowania nowych regulacji, w szczególności w zakresie obowiązków starosty, sposobów ich wykonania i kwestii intertemporalnych, skłaniają do dokonania analizy najważniejszych (z punku widzenia powiatów), regulacji nowej ustawy. Postępowanie z rzeczami

Opublikowano w Numer 29 » Porady