Archiwum Bloga

Rok bezpłatnej pomocy prawnej

Za nami ponad rok funkcjonowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Okres od 1 stycznia 2016 roku, kiedy weszły w życie nowe przepisy, pozwolił zebrać doświadczenia i dane dotyczące zawartych w ustawie rozwiązań. Będą one stanowiły podstawę dokonania oceny przyjętych regulacji, a w konsekwencji pozwolą określić ewentualną potrzebę i kierunki ich nowelizacji. Pierwsze opracowania wskazują, że w minionym

Opublikowano w Numer 32 » Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna w praktyce

Od wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej minęło już ponad pół roku. Pozwala to na podjęcie próby wstępnego podsumowania jej funkcjonowania. Działanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej podlega badaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Przepis ten zobowiązuje Ministra Sprawiedliwości

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 31 » Aktualności

Dla kogo darmowa pomoc prawna

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255). Jej przepisy wprowadzają nową jakość w dostępie do przedsądowej pomocy prawnej. Ustawa tworzy kompleksowe rozwiązanie, uzupełniające dotychczasowe możliwości uzyskania tego rodzaju pomocy przez osoby znajdujące się w trudnym położeniu oraz te które w ocenie ustawodawcy wymagają

Tagi:
Opublikowano w Numer 28 » Porady