Archiwum Bloga

Nieruchomości

Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin, Jacek Jaworski – „Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami”. Gospodarowanie nieruchomościami, w tym sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, scalanie i podział gruntów, kwestie związane z prawem pierwokupu, wywłaszczaniem czy wyceną – wszystkie te zagadnienia z roku na rok stają się coraz bardziej istotne, zaś wielu prawników wciąż poszukuje dobrej literatury na ten temat. Jak

Tagi:
Opublikowano w Numer 1 » Książki prawnicze

Cywilistyka

Tadeusz Ereciński – „Apelacja w postępowaniu cywilnym”. Wydaje się, że o apelacji powiedziano i napisano już wszystko, choć jej „kariera” w wolnej Polsce datuje się dopiero od 1996 r., kiedy to została przywrócona do systemu prawa procesowego cywilnego. W związku z tym, że instytucja apelacji cywilnej jest stosunkowo młoda, wciąż pojawia się wiele ciekawych czy kontrowersyjnych kwestii i orzeczeń, które

Tagi:
Opublikowano w Numer 1 » Książki prawnicze

Prawo Karne

Ewa Gruza – „Psychologia sądowa dla prawników”. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna w trakcie przebiegu postępowania karnego jest znajomość psychologii. Profesor Ewa Gruza to w tym temacie ekspert. Jako adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego bada m.in. zagadnienia taktyki kryminalistycznej, a zwłaszcza problematykę osobowych źródeł dowodowych. Zajmuje się także zastosowaniem psychologii sądowej w procesie karnym,

Tagi:
Opublikowano w Numer 1 » Książki prawnicze

Cywilistyka

Piotr Pogonowski – „Postępowanie grupowe. Ochrona prawna wielu podmiotów w postępowaniu cywilnym”. Profesor Pogonowski, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest autorem wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Najnowsza jego monografi a to pierwsza na rynku wydawniczym próba przedstawienia podstaw od dawna oczekiwanej i szeroko dyskutowanej instytucji postępowania grupowego. Pozew zbiorowy jest znany w wielu systemach na całym

Tagi:
Opublikowano w Numer 1 » Książki prawnicze