Archiwum Bloga

Nie BOImy się interesanta

Wizyta w sądzie to często stresujące przeżycie. Od tego, jakie wrażenie wywrze na człowieku pierwszy kontakt z tą instytucją, zależy ocena całego wymiaru sprawiedliwości. Dlatego warto dbać i podwyższać standardy obsługi obywateli, czemu mają służyć udoskonalane Biura Obsługi Interesantów. Obywatel wchodzący do budynku sądu jest zdezorientowany, szuka miejsca, w którym mógłby uzyskać informacje i wtedy najczęściej trafia do Biura Obsługi Interesantów. Właśnie w trosce o ułatwienie tego

Opublikowano w Numer 27 » Opinie

Strategia: czas na partycypację

Przyjęta na początku lutego br. strategia dla wymiaru sprawiedliwości to pierwszy etap wspólnych działań Ministerstwa Sprawiedliwości, sądownictwa, prokuratury oraz więziennictwa zmierzających do szerszego otwarcia polskiej Temidy na obywateli. Przed nami etap wypełniania strategii konkretnymi projektami oraz jej weryfikacji w praktyce.   Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny 5 lutego 2014 r. podpisali list otwierający dokument strategiczny dla modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce. Dokument

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Wokanda

Zarządzanie sprawiedliwością: konieczność planowania i koordynacji

Polska Temida od wielu lat cierpi z powodu braku jednolitej, stałej wizji rozwoju. W codziennej pracy sądów i prokuratur przekłada się to na gorszą sprawność funkcjonowania systemu i niechęć do kolejnych zmian. Narzędziem służącym wypracowaniu wspólnej strategii dla wymiaru sprawiedliwości stanie się, znana podmiotom biznesowym, Zrównoważona Karta Wyników. Sądownictwo od blisko 25 lat jest przedmiotem nieustającej reformy. Wprowadzane zmiany nie zawsze były skoordynowane, a ich efekty nie przekładają się dziś

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Wokanda

Oblicza sprawności

Jak wynika z najnowszego raportu CEPEJ, efektywność polskich sądów kształtuje się na poziomie średniej europejskiej. W porównaniu z innymi państwami Rady Europy nie mamy też aż tak dużo sędziów i aż tak mało urzędników sądowych, jak przyjęło się uważać. Bezspornie jednak, na wymiar sprawiedliwości wydajemy względnie dużo. Europejska Komisja ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) została powołana w 2002 r. w celu zapewnienia wsparcia dla państw członkowskich Rady Europy w usprawnianiu

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wokanda

Doing Business 2013: sukces polskich sądów

Najnowszy raport „Doing Business” wskazuje, że Polska jest światowym liderem reform w obszarach warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej, w tym reform w wymiarze sprawiedliwości. To efekt dostrzeżenia przez Bank Światowy realnych zmian zachodzących w sądownictwie. W tegorocznej edycji „Doing Business” Polska awansowała o siedem pozycji, na 55. miejsce na liście krajów przyjaznych biznesowi (ze wszystkich 185 krajów). Oznacza to największy skok

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wydarzenia

Likwidacja? Reorganizacja? Konsolidacja?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, począwszy od 1 stycznia 2013 r. 79 sądów przekształcono w wydziały zamiejscowe sądów większych. To oparta na rzetelnych analizach, najbardziej doniosła od lat zmiana strukturalna w wymiarze sprawiedliwości. Podobne reformy przeprowadziły także inne państwa europejskie. Minister Sprawiedliwości 5 października 2012 r. podpisał rozporządzenie w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych.

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wokanda

Strategicznie o wymiarze sprawiedliwości

Sądownictwo potrzebuje spójnej i realnej wizji działań służących usprawnieniu jego funkcjonowania. Wizji, której realizacja w najbliższych latach będzie możliwa niezależnie od zmieniających się politycznych uwarunkowań. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło prace w celu wypracowania takiej średniookresowej strategii. W marcu br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podsumowało obowiązujące w Polsce wielosektorowe strategie rozwoju. Łącznie przedstawiono dokumenty o różnym charakterze, sama ich lista liczyła kilkanaście stron.

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 13 » Wokanda

Zarządzanie zamiast administrowania

Czy nadzór nad sądownictwem oparty na znanych z korporacji rozwiązaniach menadżerskich możliwy jest do wprowadzenia w warunkach niezależności i niezawisłości? Przykład państw europejskich pokazuje, że tak – pisze Jakub Michalski, ekspert w MS. We wrześniu 2011 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej: u.s.p). Od tego czasu obserwujemy wzmożoną dyskusję medialną nad nowym modelem nadzoru,

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 12 » Opinie

Prawdy i mity o sądownictwie

Powołując się na raport CEPEJ pt. „Europejskie Systemy Sądownicze”, wielu ekspertów uzasadnia tezę, że mamy zbyt wielu sędziów, którzy pomimo znacznych środków budżetowych przeznaczanych na wymiar sprawiedliwości pracują zbyt wolno. Raport CEPEJ nie jest tymczasem aż tak druzgocący. Co więcej, w wielu miejscach stawia polskie sądownictwo na poziomie średniej europejskiej. Komentatorzy i autorytety prawnicze często odnoszą się do pozycji Polski

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 12 » Wokanda