Archiwum Bloga

Praktyka czyni prawnika

Praktyki prawnicze to niezbędny element w CV każdego studenta i absolwenta prawa. Na wiosnę studenci i absolwenci prawa będą mieli kilka okazji, żeby zapoznać się z ofertą kancelarii i korporacji prawniczych. W dniach 6-13 marca 2012 r. odbędą się III Prawnicze Targi On-line. Przy pomocy specjalnie przygotowanej platformy internetowej (http://www.etargi.elsa.org.pl) młodzi prawnicy będą mieli okazję „spotkać się” z przedstawicielami firm

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 11 » Studia i kariera

Dziecko w pracy naukowej

Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Dziecka i wybitni naukowcy reprezentujący specjalności związane z tematyką konkursu, będzie oceniać prace pod względem ich walorów poznawczych, metodologicznej rzetelności, a także możliwości praktycznego wykorzystania zaprezentowanych rezultatów. Prace magisterskie i doktorskie mogą zgłaszać ich autorzy, promotorzy oraz władze uczelni w porozumieniu i za zgodą autora. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe: w

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 11 » Studia i kariera

O kobiecie w prawie

Konferencja „Kobieta w Prawie”, organizowana w dniach 16-17 marca 2012 r. przez Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ oraz Sekcję Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, będzie miała charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. Swoje referaty przedstawią zarówno eksperci (teoretycy oraz praktycy), jak i studenci studiów magisterskich oraz doktoranckich. Wystąpienia prezentowane podczas pierwszego dnia konferencji

Tagi:
Opublikowano w Numer 11 » Studia i kariera

Skrytykuj wyrok najlepszych

Chcesz poczuć się jak wybitny autorytet prawniczy? Zobaczyć, jak świat nauki polemizuje z orzeczeniami sądów? Napisz konkursową glosę! Konkursy na glosę z zakresu różnych gałęzi prawa na stałe wpisały się w akademicki kalendarz wydarzeń studentów prawa. W pierwszym kwartale tego roku odbędzie się XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do Orzeczenia SN, TK i NSA oraz I edycja Ogólnopolskiego Konkursu

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 11 » Studia i kariera

Kalendarium

Kalendarium18 listopada 2011 r., cała Polska Konkurs EY Financial Challenger Konkurs EY Financial Challenger skierowany jest do studentów IV i V roku uczelni ekonomicznych oraz kierunków prawniczych. Studenci będą przeprowadzać fikcyjne transakcje sprzedaży i kupna spółki, wykonywać wyceny spółki oraz przygotowywać analizy finansowe. Konkurs składa się z trzech etapów: studenci rozwiązują zadania w formie elektronicznej oraz w formie ustnych prezentacji.

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 9 » Studia i kariera

Radca prawny w pracy magisterskiej

Celem organizatorów konkursu jest zainteresowanie studentów prawa problematyką wykonywania zawodu radcy prawnego oraz deontologii tego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków etycznych ukształtowanych w toku jego wykonywania. Konkurs ma też zwrócić uwagę studentów na zagadnienia komparatystyczne (rynek usług prawniczych w Polsce oraz poza granicami kraju) oraz działalność samorządu radców prawnych wobec braku kompleksowej regulacji dotyczącej organizacji tego samorządu. W konkursie mogą

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 9 » Studia i kariera

Luminarz prawa UE

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę z Dziedziny Prawa Europejskiego „Luminarz” to jeden z najstarszych konkursów skierowanych do studentów prawa. Poczynając od 1997 r., z każdą kolejną edycją cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Konkurs jest adresowany do absolwentów wydziałów prawa i administracji wszystkich polskich uczelni, którzy jako temat swojej pracy magisterskiej wybrali porównywanie prawa polskiego i prawa wspólnotowego. Tematyka prac dyplomowych powinna

Tagi:
Opublikowano w Numer 9 » Studia i kariera

Europa oczami studentów

Oddziaływanie dyrektywy nieimplementowanej, znaczenie Karty Praw Podstawowych, relacja obywatelstwa unijnego do obywatelstwa krajowego – to tylko niektóre problemy, z którymi obecnie mierzy się Unia Europejska. Najważniejsze dla UE kwestie będą również przedmiotem prac studentów uczestniczących w 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego. Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego adresowany jest do studentów wszystkich wydziałów prawa i administracji w Polsce. Konkurs składa się

Tagi:
Opublikowano w Numer 9 » Studia i kariera

Prawa człowieka na kinowym ekranie

Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie to jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka. 11. Edycja Festiwalu rozpocznie się 8 grudnia w Warszawie. W ciągu 10 dni festiwalowa publiczność obejrzy 90 filmów z całego świata. WATCH DOCS to wspólne przedsięwzięcie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, warszawskiego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Społecznego Instytutu

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 9 » Studia i kariera

Zjazd karnistów w Łodzi

Podczas konferencji naukowej „Funkcje procesu karnego z uwzględnieniem aspektu prawa karnego skarbowego i europejskiego”, która odbędzie się w dniach 19-21 września 2011 r. na Uniwersytecie Łódzkim, przedstawiciele polskich ośrodków akademickich, a także reprezentanci wymiaru sprawiedliwości oraz prawniczych korporacji zawodowych, analizować będą poszczególne funkcje postępowania karnego oraz ich wzajemne oddziaływanie. W czasie konferencji zostanie wręczona księga pamiątkowa prof. Januszowi Tylmanowi, wieloletniemu

Opublikowano w Numer 7 » Studia i kariera

Multilingualizm w prawie rzymskim

Oferta dla studentów zainteresowanych historią prawa. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przygotowała stypendia dla przygotowujących prace magisterskie z dziedziny prawa rzymskiego. Uczestnikami konkursu mogą być studenci trzeciego lub czwartego roku prawa, którzy przygotowują lub zamierzają przygotować pracę magisterską powiązaną tematycznie z historią prawa rzymskiego i jego recepcją. Dwóch studentów, którzy zaproponują najciekawsze tematy prac, otrzyma stypendium w wysokości 1 tys.

Opublikowano w Numer 7 » Studia i kariera

Jesień z egzaminami

We wrześniu rozpoczyna się sezon egzaminów wstępnych na aplikacje. Najpierw z testami zmierzą się kandydaci na adwokatów, radców, notariuszy i komorników. W październiku do konkursu przystąpią przyszli sędziowie i prokuratorzy. Trudniej niż w zeszłym roku będzie dostać się na roczną aplikację ogólną organizowaną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Powód? Mniejszy limit miejsc. Inaczej niż w przypadku aplikacji korporacyjnych, o

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 7 » Studia i kariera

Konkurs UOKiK: Konsument w pracy magisterskiej

Prezes UOKiK ogłosił trzecią edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konkurencji oraz pierwszą edycję konkursu na pracę poświęconą ochronie konsumentów. Zwycięzcy konkursów otrzymają po 5 tys. zł nagrody. Dotychczasowe edycje konkursu poświęconego prawu ochrony konkurencji cieszyły się dużym powodzeniem wśród absolwentów z całej Polski. Do pierwszej edycji zgłoszono 35, do drugiej – 38 prac z całego kraju.

Opublikowano w Numer 6 » Studia i kariera

Staże studenckie: Lato z prawami człowieka i obywatela

Koniec roku akademickiego to dobry czas, by wiedzę teoretyczną sprawdzić w praktyce. Staże w sądach i kancelariach to nie jedyna możliwość. Na praktyki zapraszają m.in. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 20 czerwca upływa termin zgłoszeń na miesięczne letnie praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Staż adresowany jest do studentów, którzy ukończyli minimum drugi rok studiów prawniczych

Opublikowano w Numer 6 » Studia i kariera

Egzaminy zawodowe: Laptop na sali

Na egzaminach adwokackim, radcowskim i notarialnym w 2011 r. – obok tradycyjnych papierowych arkuszy – pojawią się komputery. Wykorzystanie własnego sprzętu komputerowego przez zdających będzie możliwe wyłącznie przy rozwiązywaniu zadań z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego i radcowskiego oraz zadań z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego. Możliwość pisania egzaminu na komputerze będzie fakultatywna, zaś jego część pierwsza

Opublikowano w Numer 6 » Studia i kariera