Archiwum Bloga

Zawodowe egzaminy prawnicze w orzecznictwie sądów administracyjnych

Wynik egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego ustalany jest w drodze uchwały komisji egzaminacyjnej I stopnia, od której przysługuje zdającemu odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia, zaś od uchwały tej komisji – skarga do sądu administracyjnego. Orzecznictwo sądów administracyjnych, wydawane na kanwie rozpoznawania skarg, zawiera twórcze rozwinięcie i interpretację norm ustawowych. Weryfikacja umiejętności zawodowych Sądy administracyjne konsekwentnie stoją na stanowisku,

Tagi:
Opublikowano w Numer 31 » Aplikacja i kariera

Egzamin prawniczy z odwołaniem

Tryb odwoławczy od uchwał ustalających negatywny wynik egzaminów zawodowych jest mechanizmem kontrolującym prawidłowość ocen komisji egzaminacyjnych I stopnia. Należy patrzeć na to postępowanie przez pryzmat ochrony interesu publicznego, rozumianego jako zapewnienie wykonywania zawodów zaufania publicznego przez osoby należycie przygotowane. Podstawy prawne Zasady i tryb rozpoznawania odwołań od uchwał o wyniku prawniczych egzaminów zawodowych (adwokackiego, radcowskiego i notarialnego) regulują przepisy ustawy

Opublikowano w Numer 30 » Aplikacja i kariera

Otwarcie dostępu do zawodów prawniczych

Otwarcie dostępu do zawodów prawniczych wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom zwiększenia dostępności do pomocy prawnej oraz potrzebom prawników aspirujących do wykonywania tych zawodów. Model dostępu do zawodów prawniczych adwokata, radcy prawnego i notariusza regulują przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615 ze zm.), ustawy z dnia 6 lipca 1982

Tagi:
Opublikowano w Numer 28 » Aplikacja i kariera

Egzaminy po deregulacji

W dniach 19-21 marca 2014 r. zostały przeprowadzone zawodowe egzaminy prawnicze – adwokacki i radcowski. Przystąpiły do nich osoby, które ukończyły aplikacje oraz prawnicy legitymizujący się odpowiednim, skróconym ustawą deregulacyjną, doświadczeniem zawodowym. Spośród 3518 zdających, którzy uzyskali wynik pozytywny, 307 to osoby z tzw. ścieżki pozaaplikacyjnej. W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, egzaminy adwokacki

Tagi:
Opublikowano w Numer 22 » Wydarzenia