Archiwum Bloga

Gry medialne

Najskuteczniejszym sposobem na to, by prawnik mógł oddziaływać na opinię publiczną, na obecnych i przyszłych klientów, jest jego obecność w mediach. Współczesny wywiad telewizyjny czy dyskusja w studio bardziej przypominają jednak grę obfitującą w strategie, uniki oraz techniki manipulacyjne, niż swobodną wymianę poglądów. Jak z mediami grać, by wygrać? Skomplikowanie i wieloaspektowość współczesnej rzeczywistości powodują, że coraz częściej wiedza i opinie o świecie,

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 21 » Aplikacja i kariera

Prawnik emocjonalny

W świecie emocji i rozrywki dominujących w przekazach medialnych, komunikacja społeczna radcy czy adwokata – by była skuteczna w wymiarze biznesowym – również musi stać się bardziej rozrywkowa i emocjonalna. Jak pogodzić ten wymóg ze zgoła odmiennymi przekonaniami środowiska prawniczego oraz obowiązującymi go ograniczeniami prawno–etycznymi? Co najmniej od kilkunastu lat większość odbiorców komunikatów medialnych i marketingowych szuka w nich zabawy, rozrywki, gry.

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 20 » Aplikacja i kariera

Zorientowani na klienta

W czasach, które charakteryzuje szeroko rozumiana konkurencyjność i równouprawnienie, wymogiem świadczenia usług prawnych jest postawa otwartości względem potrzeb i oczekiwań klientów. Co ona oznacza w praktyce? Poniższe uwagi, choć co do zasady kierowane są do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych, w dużym stopniu dotyczą też prawników wymiaru sprawiedliwości. Prawnikom, choć nie tylko im, wydaje się błędnie, że wyznacznikiem zaufania do nich

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Aplikacja i kariera

Piękna polszczyzna w warunkach sali sądowej

Sformalizowany język prawniczy rodzi u nieprawników strach, a nawet irytację. Skutkiem tego nie potrafią oni w pełni zaangażować się w toczący się proces, mają też złą opinię o sędziach, prokuratorach, adwokatach i pełnomocnikach – nawet tych, którzy działają w ich interesie. Jak temu zaradzić? Retoryka, a zatem także retoryka sali sądowej, ma wielowiekową tradycję. Rytualność komunikacji prawniczej stanowi o tożsamości tej formy porozumiewania się i pozwala bez trudu odróżnić ją

Opublikowano w Numer 18 » Dobre praktyki

Wiarygodność świadka: perspektywa komunikacyjna

Nagrywanie rozprawy, zwłaszcza możliwość późniejszej analizy utrwalonych zachowań werbalnych, niewerbalnych i parawerbalnych jej uczestników, pozwala ocenić autentyczność oraz uczciwość złożonych zeznań. Narzędzie to może być dodatkowym elementem utwierdzającym sędziego w słuszności planowanego rozstrzygnięcia. Przesłuchiwanie świadków w sali sądowej jest standardową procedurą, na podstawie której sędzia ustala przebieg wydarzeń lub potwierdza zawarte w dokumentacji fakty i informacje. Obowiązujące przepisy prawne mają zagwarantować całkowitą zgodność z prawdą składanych przez uczestników

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Dobre praktyki

Język sali sądowej: mówi pełnomocnik

Adwokat czy radca prawny z definicji uznawany jest za tego z uczestników sądowego rytuału, który może pozwolić sobie na najdalej posuniętą inwencję słowną oraz popisy oratorskie. Jak korzystać z tych środków z pożytkiem dla reprezentowanej strony? Wywieranie wpływu na sędziego i innych uczestników procesu, przekonywanie ich do swoich racji, obnażanie niesłuszności postulatów przeciwnika procesowego i słabości jego argumentacji – wszystko to odbywa się zawsze w procesie komunikacji i tylko dzięki niemu. I choć w sali

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Dobre praktyki

Język sali sądowej: mówi sędzia

Podczas wykonywania czynności procesowych sędzia ma do wyboru pasywny, agresywny bądź asertywny styl komunikacji. Decyzja o tym, który styl przyjmie, zależy od przebiegu konkretnego procesu oraz zachowania się jego uczestników, a także roli w sali rozpraw, jaką sędzia zechce dla siebie przyjąć. Ranga sędziego w społeczeństwie, pomimo licznej ostatnio bezpośredniej lub pośredniej prasowej krytyki przedstawicieli tego zawodu, jest bardzo wysoka.

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 15 » Dobre praktyki

Mówi prokurator

Agresja czy asertywność? Jaki przekaz werbalny, a jaki parawerbalny? Które elementy komunikacji językowej prokuratora są kluczowe w sali sądowej? W potocznej opinii, zawód prokuratora jest jednym z najbardziej niewdzięcznych i trudnych zawodów prawniczych, choć niewątpliwie bardzo ważnych dla zachowania ładu społecznego. Wiele osób jest przekonanych o wpisanym w tę profesję agresywnym stylu komunikowania się z innymi. To generalnie prawda –

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Dobre praktyki

Język sali sądowej: asertywność

Rozprawa sądowa to jedna z tych sytuacji, w której asertywny styl komunikacji może przynieść korzyści każdemu z jej uczestników. Stosowanie strategii asertywnej jest jednak znacznie ograniczone przez wymogi prawne oraz zwyczajowe normy postępowania. Od mniej więcej dwudziestu lat terminy „asertywność” i „asertywny” odmienia się w Polsce przez wszystkie przypadki. To na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., razem z trafiającymi na

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 13 » Dobre praktyki

Język sali sądowej: zasady komunikacji

Jak sprawić, by wypowiedzi sędziego były jak najbardziej zrozumiałe dla stron procesu? Jak w warunkach hierarchiczności, rytualności i nierównorzędności osiągnąć postulat skutecznej komunikacji? Z bardzo wielu stron i od wielu różnego rodzaju specjalistów słychać narzekania na to, że sędziowie, prokuratorzy, adwokaci czy pełnomocnicy, a także sami podsądni, nie umieją komunikować się interpersonalnie i asertywnie w trakcie rozprawy. Że nie istnieje

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 12 » Dobre praktyki