Archiwum Bloga

Pokrzywdzony i świadek w centrum uwagi

Proponowane przez Ministra Sprawiedliwości zwiększenie ochrony świadków i pokrzywdzonych ma szansę wyeliminować ich obawy przed składaniem zeznań. W warunkach kontradyktoryjnego modelu procesu karnego oraz ewolucji pozycji procesowej pokrzywdzonych w legislacji krajowej i europejskiej, ich przyjęcie staje się koniecznością. Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o ochronie i pomocy dla świadka i pokrzywdzonego 15 lipca br. został przyjęty przez Radę Ministrów, zaś 27 sierpnia odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie.

Opublikowano w Numer 22 » Wokanda