Archiwum Bloga

O tworzeniu prawa konsumenckiego słów kilka

Opracowanie ma na celu przybliżenie problemów z jakimi styka się legislator przy opracowaniu tekstów projektów aktów prawnych dotyczących tematyki konsumenckiej. W zdecydowanej większości przypadków polskie prawo konsumenckie jest wynikiem transpozycji do prawa polskiego prawa unijnego. Przy podjęciu próby zdefiniowania pojęcia,, prawo konsumenckie” należy uwzględnić adresatów tego rodzaju norm prawnych, tj. konsumentów i ich partnerów w relacjach rynkowych – czyli przedsiębiorców.

Tagi:
Opublikowano w Numer 29 » Opinie

Mniej długów w spadku

Wchodzące w życie zmiany prawa cywilnego w znacznym stopniu poprawią sytuację prawną spadkobierców dziedziczących długi spadkowe. Co do zasady, dziedziczone będą długi do wartości stanu czynnego spadku. Jednocześnie ustawodawca wprowadził rozwiązania zapewniające większą ochronę wierzycieli spadkowych, do których należy m.in. instytucja ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza. W dniu 18 października 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks

Opublikowano w Numer 26 » Wokanda