Archiwum Bloga

Optymizm kontradyktoryjny

Rozmowa z Moniką Zbrojewską, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialną za działania legislacyjne resortu, doktorem habilitowanym nauk prawnych, adwokatem. Artur Pawlak: – Pani minister, co nas czeka po 1 lipca? Paraliż postępowania karnego czy sprawne procesy w iście amerykańskim stylu? Monika Zbrojewska: – Nowelizacja wchodzi z dniem 1 lipca. Ale w zasadzie, jeśli chodzi o jej praktyczne skutki, to oceniać je będziemy mogli dopiero pod koniec

Tagi:
Opublikowano w Numer 25 » Wokanda

Dużo zadań, mało czasu

Wejście w życie reformy procedury karnej, ustawa o biegłych sądowych, budowa systemu bezpłatnej pomocy prawnej. Rozmowa z ministrem Cezarym Grabarczykiem o priorytetach Ministerstwa Sprawiedliwości do końca kadencji rządu. Artur Pawlak: – W pierwszych dniach po mianowaniu na urząd ministra spotkał się Pan z przedstawicielami urzędników sądowych walczących o wyższe uposażenia, nawiązał współpracę z prokuratorem generalnym, przywrócił 41 najmniejszych sądów rejonowych, które dwa lata temu przekształcono w wydziały zamiejscowe. Tempo

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 23 » Wokanda

Pozytywnie o sędziach

O podobieństwach między sędzią a profesorem prawa, jakości pracy polskiej Temidy oraz wyzwaniach stojących przed Sądem Najwyższym – wywiad z prof. Małgorzatą Gersdorf, Pierwszym Prezesem SN. Artur Pawlak: – Jak mam się do Pani zawracać? Pani Prezes? Pani Profesor? Pani Sędzio? Małgorzata Gersdorf: – Proszę mówić: pani Prezes… Bo to najdostojniejsze. – A do której funkcji Pani najbliżej? – (dłuższe milczenie)

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 23 » Aplikacja i Kariera

Największa władza na ziemi

O istocie sędziowania, wyzwaniach procesu karnego oraz przygodzie z polityką – rozmowa z sędzią Barbarą Piwnik, od 29 lat orzekającą w sprawach karnych.  – Pani Sędzio, czy wychodząc z sądu po całym dniu orzekania zostawia Pani za sobą uczucia i emocje? – Nigdy. Sędzia w pracy wprawdzie nie poddaje się emocjom, zachowuje dystans, nie może mieć osobistego stosunku do sprawy, ale wychodząc z sądu

Tagi:
Opublikowano w Numer 22 » Aplikacja i kariera

W atmosferze współpracy

O osiągnięciach Krajowej Rady Sądownictwa w mijających 25 latach wolnej Polski oraz stojących przed Radą wyzwaniach – rozmowa z prof. Romanem Hauserem, prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, od maja 2014 r. także przewodniczącym KRS.  Artur Pawlak: – Krajowa Rada Sądownictwa, której przewodnictwo Pan właśnie objął, ma już 25 lat. Jak ocenia Pan dorobek Rady? Roman Hauser: – Co do głównych zadań, a więc stania na

Opublikowano w Numer 22 » Wokanda

Egzamin z państwa prawa

Rozmowa z Jerzym Kozdroniem, sekretarzem stanu w MS i najbliższym współpracownikiem Ministra Sprawiedliwości, wcześniej sędzią, radcą prawnym, posłem, wieloletnim członkiem sejmowych komisji – ustawodawczej oraz sprawiedliwości i praw człowieka. – Artur Pawlak: Panie Ministrze, nadzoruje Pan w ministerstwie kształcenie na aplikacjach prawniczych, przede wszystkim realizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Jak ocenia Pan pięcioletnią działalność szkoły? – Jerzy Kozdroń: Mam mieszane uczucia. Bardzo wysoko oceniam

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Wokanda

Strategicznie o Temidzie

O zaletach wielowymiarowego spojrzenia na efektywność sądów, potrzebie ciągłości w ich reformowaniu, a także konieczności wprowadzania zmian w porozumieniu z sędziami – rozmowa z Adamem Niedzielskim, dyrektorem Departamentu Strategii i Deregulacji w MS, doktorem ekonomii i ekspertem z zakresu zarządzania. – Artur Pawlak: Przygotowuje Pan strategią dla wymiaru sprawiedliwości. Czyżby sądownictwo funkcjonowało dotychczas siłą rozpędu, bez zdefiniowanego celu? – Adam Niedzielski: Na poziomie zarządzania strategicznego wymiar sprawiedliwości to dziś świat niezdefiniowany, nieprzewidywalny,

Opublikowano w Numer 18 » Wokanda

Władza pod sędziowską kontrolą

Rozmowa z Ireną Kamińską, sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego i ekspertem w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej, prezesem Stowarzyszenia Sędziów „Themis”. – Pani Sędzio, przez wiele lat pracowała Pani w sądzie powszechnym, dziś orzeka Pani w sprawach administracyjnych. Jaki był powód tej zmiany – rodzaju sądownictwa i rozpatrywanych problemów prawnych? – Jestem osobą bardzo ciekawską i gdy prezes Roman Hauser zaprosił mnie na delegację do NSA, chętnie skorzystałam, by zobaczyć, co się

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Aplikacja i kariera

Więcej rodziny, mniej państwa

Czy sądy zbyt pochopnie odbierają dzieci rodzinom? Jak w sytuacji konfliktu matki i ojca prawidłowo zabezpieczyć prawa dziecka? Czy rozwody przenieść do sądów rejonowych oraz znieść w nich orzekanie o winie? O konieczności zmian w praktyce orzeczniczej oraz przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego debatują eksperci. – Witam uprzejmie na debacie kwartalnika „Na wokandzie” i dziękuję, że zechcieli Państwo znaleźć dla nas

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Wokanda

Między niezawisłością a nadzorem

O postulacie odebrania Ministrowi Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad sądami, skutkach likwidacji instytucji asesora oraz uzasadnieniu dla reformy znoszącej najmniejsze sądy – wywiad z sędzią Wojciechem Hajdukiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialnym za organizację sądów powszechnych. Panie Ministrze, od ponad pół roku nadzoruje Pan pion sądowniczy. Jest Pan jeszcze sędzią, czy już urzędnikiem? – Jestem sędzią, przy czym wykonuję czynności

Tagi: , , , , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wokanda

Ile wolności, tyle odpowiedzialności

O kondycji państwa prawa po ćwierćwieczu transformacji, wyzwaniach polityki karnej oraz przyszłości czekającej młodych adeptów prawa – wywiad z prof. Andrzejem Zollem, przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. – Państwo, racja stanu, dobro wspólne. To kategorie ważne? – Oczywiście. Bez działania w myśl dobra wspólnego funkcjonowanie społeczeństwa, także samych jednostek, byłoby niemożliwe. – Ależ Panie Profesorze, żyjemy w czasach ponowoczesnych. Dziś

Tagi: , , , , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Aplikacja i kariera

Rzemieślnik, trochę artysta

O związkach sztuki i prawa, etosie sędziego oraz kondycji wymiaru sprawiedliwości w 20 lat po ustrojowym przełomie – rozmowa z Jerzym Stępniem, byłym sędzią i przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego, dziś publicystą i wykładowcą akademickim. – Panie sędzio, ile w pracy prawnika jest improwizacji? – Improwizacji w pracy prawnika być nie może, natomiast ważną rzeczą jest intuicja. To rodzaj inteligencji, która pozwala,

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Aplikacja i kariera

Od legislacji do deregulacji

O dostępie do zawodów prawniczych, mankamentach procesu legislacyjnego oraz nowych standardach tworzenia prawa w resorcie rozmawiamy z Podsekretarzem Stanu Michałem Królikowskim, nadzorującym w Ministerstwie Sprawiedliwości m.in. departamenty legislacyjny i zawodów prawniczych. – Co w warunkach Ministerstwa Sprawiedliwości oznacza termin „deregulacja”? – Na deregulację, tak jak ja ją rozumiem, składają się dwa zasadnicze elementy związane z uwolnieniem przestrzeni gospodarczej. Z jednej

Tagi: , , , , , , ,
Opublikowano w Numer 12 » Wokanda

Ministerstwo nieustępliwego dialogu

O planach reformy wymiaru sprawiedliwości, konieczności współpracy ze środowiskiem sędziowskim i zaletach dialogu rozmawiamy z Jarosławem Gowinem, nowym Ministrem Sprawiedliwości. – Dlaczego zdecydował się Pan objąć „resort gorących krzeseł”? Dlaczego Pan – intelektualista, wyznawca tradycyjnych wartości? – Byłem zaskoczony propozycją Pana premiera, ale po kilkunastogodzinnym namyśle doszedłem do wniosku, że skoro wielokrotnie mówiłem o potrzebie reform, w tym reformy sądownictwa,

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Wokanda

Sądy na progu cyfrowej rewolucji

O informatyzacji postępowań sądowych oraz procesu zarządzania sprawami sądowymi rozmawiamy z Jackiem Czają, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialnym za wdrażanie nowoczesnych technologii do wymiaru sprawiedliwości. Wywiadem tym otwieramy cykl artykułów poświęconych rozwojowi e-sądownictwa. – Panie Ministrze, wymiar sprawiedliwości w Polsce robi obecnie krok milowy, jeśli chodzi o wdrażanie technologii cyfrowych. Wprowadzono elektroniczne postępowanie upominawcze oraz elektroniczną księgę wieczystą, wkrótce

Opublikowano w Numer 2 » Wokanda