Archiwum Bloga

Informatyzacja sądów – korzyść dla przedsiębiorców

Za nami m.in. elektroniczne postępowanie upominawcze, zdalny wgląd do elektronicznej księgi wieczystej czy nagrywanie rozpraw. Przed nami – integracja rejestrów sądowych, dostęp on-line do informacji o stanie spraw oraz system elektronicznego potwierdzania odbioru korespondencji sądowej. Wszystko po to, by przyspieszyć postępowania i usprawnić kontakt z Temidą. Od kilku lat w Ministerstwie Sprawiedliwości realizowanych jest szereg projektów informatycznych mających na celu wprowadzenie nowych technicznych

Tagi: , , , , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wokanda