Archiwum Bloga

Książki prawnicze

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce przybliżamy tytuły, które ukazały się lub w najbliższym czasie ukażą na rynku wydawniczym. Z nadzieją, że omawiane publikacje staną się użyteczne w pracy Czytelnika.   Bogdan Lach – „Profilowanie kryminalistyczne”   Profilowanie nieznanych sprawców

Tagi:
Opublikowano w Numer 21 » Książki prawnicze

Książki prawnicze

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce przybliżamy pozycje, które ukazały się lub w najbliższym czasie ukażą na rynku wydawniczym. Z nadzieją, że omawiane publikacje staną się użyteczne w pracy Czytelnika.  Odszkodowanie za błędy wymiaru sprawiedliwości Łukasz Chojniak

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Książki prawnicze

Książki prawnicze

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy nowych publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom najciekawsze, naszym zdaniem, książki prawnicze, które ukazały się lub w najbliższym czasie ukażą się na rynku.wydawniczym.  Prawo spadkowe Jacek Wierciński – „Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 18 » Varia

Książki prawnicze

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy nowych publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom najciekawsze, naszym zdaniem, książki prawnicze, które ukazały się lub w najbliższym czasie ukażą się na rynku.wydawniczym. Prawo karne Józef. K. Gierowski, Lech K. Paprzycki – „Niepoczytalność i psychiatryczne

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 17 » Varia

Książki prawnicze

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy nowych publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom najciekawsze, naszym zdaniem, książki prawnicze, które ukazały się lub w najbliższym czasie ukażą się na rynku.wydawniczym. Postępowanie karne Paweł Wiliński – „Proces karny w świetle Konstytucji” Jak

Tagi:
Opublikowano w Numer 13 » Varia

Jak usprawnić egzekucję?

Pytania o sprawność postępowań komorniczych, skuteczność egzekucji oraz właściwe wyważenie interesów wierzyciela i dłużnika są co najmniej tak stare, jak zinstytucjonalizowane mechanizmy wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych. Dzisiaj, w dobie zagrożenia recesją, warto je zadać raz jeszcze i zastanowić się nad właściwym kształtem postępowania egzekucyjnego. Nikogo nie trzeba przekonywać, że samo uzyskanie tytułu wykonawczego stanowi niewielką satysfakcję dla wierzyciela pozbawionego

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 12 » Wokanda

Czekając na zmiany

O konieczności wprowadzenia kontradyktoryjnego postępowania karnego, oportunizmu w ściganiu przestępstw i uproszczenia procedur rozmawiamy z prof. Zbigniewem Ćwiąkalskim, adwokatem, byłym Ministrem Sprawiedliwości. – Co Pana Profesora fascynuje w prawie karnym? – Przede wszystkim to, że występuje tu olbrzymia ilość niepowtarzalnych zdarzeń kryjących często prawdziwe tragedie ludzkie, z którymi jako pełnomocnik pokrzywdzonego lub obrońca należy się zmierzyć. Niekiedy wbrew własnym przekonaniom,

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Studia i kariera

Bliżej nowego k.p.c.

Na jednym z ostatnich posiedzeń plenarnych Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przyjęła założenia nowego k.p.c. Istotą wielu z nich jest przyspieszenie postępowań. Jakie zmiany czekają prawo procesowe? Prace nad nowym kodeksem postępowania cywilnego ruszyły w lutym 2011 r., gdy funkcję przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego objął prof. Tadeusz Ereciński – procesualista, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wcześniejsze prace Komisji, jeszcze pod

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Wydarzenia

Książki prawnicze

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce chcielibyśmy przybliżyć książki prawnicze, które ukazały się lub w najbliższym czasie ukażą na rynku wydawniczym. Z nadzieją, że omawiane publikacje staną się użyteczne w Państwa pracy. Metodologia pracy sędziego Marcin Kokoszczyński,

Opublikowano w Numer 11 » Książki prawnicze

Postępowanie karne

Marcin Adamczyk – „Świadek koronny. Analiza prawno-kryminalistyczna” Status świadka koronnego jest owiany pewnym mitem. Każdy o nim słyszał, mógł też zobaczyć w fi lmie perypetie skruszonych przestępców, którzy w zamian za swoisty immunitet obciążają zeznaniami dotychczasowych wspólników. Jednak instytucja ta, bez której trudno dzisiaj wyobrazić sobie skuteczną walkę z przestępczością zorganizowaną, nie doczekała się monografi i. Lukę tę wypełnia książka

Opublikowano w Numer 7 » Książki prawnicze

Postępowanie cywilne

Michał Krakowiak – „Egzekucja przez zarząd przymusowy” Sekwestr – egzekucja przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub nieruchomości – straszył naszych pradziadków w wielkim kryzysie okresu międzywojennego. W PRL-u, od 1965 r., nie musieli się już sekwestru obawiać, zniknął on z powodu „zmian polityczno-ustrojowych” i faktycznej likwidacji prywatnej przedsiębiorczości oraz większych majątków ziemskich. Ten sposób egzekucji, polegający obecnie na zaspokojeniu wierzyciela z

Opublikowano w Numer 7 » Książki prawnicze

Postępowanie karne

Dariusz Świecki – „Apelacja w postępowaniu karnym” Książka dr. Dariusza Świeckiego, sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego i adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego, reklamowana jest przez wydawcę jako bestseller i w pełni na to miano zasługuje. Czytelnik nie znajdzie w niej zbędnych czy nadmiernie teoretycznych rozważań, publikacja zawiera jedynie to, co konieczne do całościowego i rzetelnego omówienia

Opublikowano w Numer 7 » Książki prawnicze

Prawo rodzinne

Tomasz Justyński – „Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym” Próby monografi cznego ujęcia problematyki prawa do kontaktów z dzieckiem podjął się dr hab. Tomasz Justyński, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest to próba udana. Książka przekonuje, że – wbrew obiegowym opiniom – opisywana tematyka, poza skomplikowanymi stanami faktycznymi, bywa również skomplikowana jurydycznie. Już na tle

Opublikowano w Numer 7 » Książki prawnicze

Szkoła w rozwoju

Ozałożeniach i funkcjonowaniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, także o pojawiających się zarzutach aplikantów wobec organizacji szkoleń, „Na wokandzie” rozmawia z sędzią Leszkiem Pietraszko, dyrektorem KSSiP. – Krajowa Szkoła, a wraz z nią scentralizowany system kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości, powstały na skutek likwidacji instytucji asesora. Czy całkowita rezygnacja z asesorów była dobrym rozwiązaniem? – Powstanie Krajowej Szkoły nie ma związku

Opublikowano w Numer 7 » Wokanda

Zielone światło dla mediacji

Dla obywateli – informatory, plakaty oraz spoty telewizyjne. Dla sędziów, prokuratorów, kuratorów i mediatorów – szkolenia i konferencje. Wszystko po to, by upowszechnić alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. Mimo, że mediacja w polskim prawie ma już swoją historię – w 1998 r. wprowadzono ją do procedury karnej, w 2001 r. do procedury w sprawach nieletnich, w 2004 r. do postępowania przed

Opublikowano w Numer 7 » Wokanda