Archiwum Bloga

Przeciw wyłudzeniom VAT

Transgraniczny charakter polskiej gospodarki, w dużej mierze uwarunkowany członkostwem w Unii Europejskiej, powszechny w krajach Unii podatek od towarów i usług (VAT) oraz jego konstrukcja, zakładająca możliwość zwrotu podatku naliczonego, spowodowały nasilenie się przestępczości polegającej na dokonywaniu oszustw podatkowych. Przestępczość ta stała się bardzo opłacalnym procederem, gdyż przynosi nie mniejsze zyski niż na przykład handel narkotykami, mniej rzuca się w

Opublikowano w Numer 32 » Aktualności

Stop piratom drogowym

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów UD 130). Wprowadza on modyfikacje do kilku aktów prawnych, których przedmiotem są szeroko rozumiane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Chodzi o kilka kwestii, które od dłuższego czasu nurtowały policjantów, prokuratorów i sędziów, a także opinię publiczną.

Tagi:
Opublikowano w Numer 31 » Aktualności

Nowelizacja k.p.k.: rola tez dowodowych

Po 1 lipca 2015 r. w praktyce procesu karnego znacznemu wzmocnieniu uległo znaczenie tezy dowodowej. Stało się tak za sprawą zmian art. 167 k.p.k. w zakresie inicjatywy dowodowej oraz samego przeprowadzania dowodów – w szczególności w przypadku przeprowadzania dowodów z urzędu. Najogólniej rzecz ujmując, teza dowodowa to określenie okoliczności, która ma być udowodniona w postępowaniu dowodowym lub za pomocą danego dowodu. Ponieważ in casu nie musi

Tagi:
Opublikowano w Numer 26 » Dobre Praktyki

Sędzia, czyli arbiter

Nowa rzeczywistość normatywna, która w dniu 1 lipca 2015 r. zastanie sędziów orzekających w sprawach karnych w zakresie modelu postępowania jurysdykcyjnego, a zwłaszcza jego najważniejszego etapu – rozprawy głównej – niesie ze sobą zmiany niemające precedensu na przestrzeni ostatnich 70 lat. Oto omówienie najważniejszych z nich. Zmiany w modelu postępowania karnego określane są jednym słowem: kontradyktoryjność. Nie chodzi oczywiście o to, że kontradyktoryjność była dotychczas obca praktyce

Tagi:
Opublikowano w Numer 25 » Wokanda