Archiwum Bloga

My i oni

Sędziowskiej bezstronności sprzyja powściągliwość w relacjach z przedstawicielami innych profesji prawniczych. Różne role procesowe, które pełnią „oni”, a więc różne perspektywy w ocenie ludzkich problemów, dają „nam” jak najpełniejszy obraz faktyczny i prawny prowadzonej sprawy. Taki obraz jest niezbędny do wydania właściwego rozstrzygnięcia. My, sędziowie, i oni – zajmujący miejsca po drugiej stronie stołu sędziowskiego, zadający za naszym przyzwoleniem pytania stronom i świadkom, wygłaszający mowy zawsze w pozycji stojącej, w tej

Opublikowano w Numer 18 » Felieton

Brzemię wyroku

Orzekając o losach drugiego człowieka nie można „iść na skróty”. Sędzia musi wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące sprawie, musi czuć i wiedzieć, kim jest człowiek, którego chce ukarać lub uniewinnić. A jeśli ukarać, to zawsze z założeniem, że kara ma wychować, a nie niszczyć. Ma prowadzić ku dobremu. Słowo „wyrok” liczy zaledwie pięć liter, a mieści się w nim sumienie sędziego i jego odpowiedzialność za losy drugiego człowieka. Dla oskarżonego w sprawie karnej wyrok

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 17 » Felieton

O cnocie cierpliwości

Cierpliwość to umiejętność słuchania stron, wstrzymywania się z oceną, zachowania dystansu do siebie. Ale także, co pokazuje orzeczenie w sprawie dr G., sztuka pokornego poddania się krytyce. Wśród 10 przykazań sędziego ogłoszonych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Sędziów znalazło się przykazanie: „Bądź cierpliwy”. Z kolei Lord Kanclerz Wielkiej Brytanii powiedział: „Życzliwy i cierpliwy człowiek, który nie jest prawnikiem o głębokiej wiedzy, będzie

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 16 » Felieton

Sąd na telefon

Ostatnie wydarzenia w sądzie w Gdańsku przywołały ponure wspomnienia „słusznie minionej przeszłości”. Wywołały też refleksję nad tym, iż nie możemy z całą pewnością przyjąć, że niewłaściwy telefon od „właściwej” osoby dotyczący konkretnej sprawy to problem miniony całkowicie i raz na zawsze. Truizmem jest stwierdzenie, że „sprawiedliwości na telefon” i „wymierzanie sprawiedliwości” wykluczają się nawzajem. „Sprawiedliwość na telefon” jest zaprzeczeniem etyki

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 15 » Felieton

Pokusy trzeciej władzy

Władza dana sędziom to władza ogromna. Nie oznacza ona jednak przyzwolenia na brak szacunku wobec stron i innych uczestników postępowania. Szacunek dla innych jest wyrazem kultury i mądrości, a także sztuki panowania nad samym sobą. Sędzia decyduje o życiu drugiego człowieka. O jego wolności, prawach rodzicielskich, o bycie lub niebycie małżeństwa, o tym, czy ktoś pozostaje w stosunku pracy i

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 14 » Opinie

Mały wielki sąd

Koszty utrzymania niewielkich sądów być może bywają wyższe niż sądów z większych miast. Rzecz w tym, że na problem znoszenia „małych sądów” nie można patrzeć wyłącznie przez pryzmat ekonomii. Ważniejszy jest tu pryzmat potrzeb społecznych. Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości zastąpienia „małych sądów” wydziałami zamiejscowymi sądów większych raczej nie wzbudził powszechnego entuzjazmu w środowisku. Również podczas pierwszej debaty z cyklu „Okrągły Stół

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 12 » Felieton

Sędzia w czasach kryzysu

W sytuacji braku ekonomicznej stabilności przedsiębiorstw a nawet całych państw, w obliczu zagrożenia dla dobrobytu obywateli, obrona sędziowskich pryncypiów jest kwestią zasadniczą. I nie chodzi tu o pryncypia w postaci sędziowskich uposażeń. Zarówno idealistyczne, jak i pragmatyczne poglądy na rolę sędziego zależą od prawnej i politycznej kultury kraju, w którym sędziemu przyszło działać. Z kolei wizerunek pojedynczego sędziego wpływa na

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Felieton

Dziesięć Przykazań

„Bądź cierpliwy” – to tylko jedno z dziesięciu przykazań sędziego, ogłoszonych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Sędziów. Cierpliwy sędzia, to dobry sędzia. Służebna rola sądów, której nikt rozsądny dzisiaj nie neguje, to także sztuka umiejętności zachowania cierpliwości. Zastanówmy się czy jesteśmy cierpliwi wobec stron, świadków, pełnomocników, urzędników, a tym samym, czy służymy ludziom zgodnie z naszym powołaniem? Lord Kanclerz Wielkiej Brytanii powiedział

Opublikowano w Numer 9 » Felieton

Dziennikarz – dobro konieczne

Zdarza się, że nastawienie sędziów do dziennikarzy pozostawia wiele do życzenia. Dziennikarze są lekceważeni, odmawia się im informacji. W demokracji media mają odpowiedzialne zadanie do wykonania, czas więc dojść z nimi do porozumienia. Nasza epoka to wiek informacji. Informacja w zglobalizowanym świeciema wartość większą nawet niż dobra materialne. Co więcej, w demokratycznym państwie, które umożliwia społeczeństwu kontrolowanie władzy i jej

Opublikowano w Numer 7 » Felieton

Oblicza niezawisłości

Niezawisłość i samorządność nie są nam dane raz na zawsze. Warto przy tym pamiętać, jakimi prawami cieszymy się dziś w Polsce, także w kontekście ich poszanowania w przeszłości oraz pod innymi szerokościami geograficznymi. Wpadł mi niedawno w ręce raport Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników z siedzibą w Londynie, sporządzony w listopadzie 2007 r. Przedstawiciele tego Stowarzyszenia – a byli wśród nich reprezentanci

Opublikowano w Numer 6 » Felieton

Magna Carta

Środowisko sędziowskie ma swoje etyczne zasady, kodeksy, rezolucje. Takich aktów, jak pokazują przykłady z sal sądowych, nigdy dość. Nie powinniśmy lekceważyć zawartych w nich ustaleń, które mówią sędziom, jak być powinno. Bo przecież w sądach bywa nie najlepiej. Konsultacyjna Rada Sędziów Europejskich, w skład której wchodzą przedstawiciele sędziów z 47 krajów, w październiku 2010 r., z okazji 10 lat swego

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 4 » Felieton

Na marginesie niezawisłości

Sędzia musi lubić ludzi. To właśnie życzliwość i mądrość,a nie niechęć czy poczucie władzy, i nie tylko „sama” literaprawa, pomagają rozumieć i właściwie oceniać innych.Sędzia musi lubić ludzi. To właśnie życzliwość i mądrość, a nie niechęć czy poczucie władzy, i nie tylko „sama” litera prawa, pomagają rozumieć i właściwie oceniać innych. Dominująca wśród sędziów stała się ostatnio postawa „na nie”.

Opublikowano w Numer 3 » Felieton

Sędziowie nieocenni?

Jesteśmy funkcjonariuszami państwowymi i może warto, byśmy na okresowe oceny spojrzeli nie poprzez pryzmat zagrożeń dla niezawisłości, ale z perspektywy interesu „podsądnych” oraz ich zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Zaufanie to jest bowiem sprawą najbardziej doniosłą we współczesnym świecie. Wśród zmian przewidywanych w prawie o ustroju sądów powszechnych znalazła się propozycja wprowadzenia okresowej oceny pracy sędziów. Oceny mają być cztery: pozytywna

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 2 » Felieton