Archiwum Bloga

Zmiany w statusie urzędnika

Jak poprawić warunki pracy największej, bo liczącej ok. 30 tys. osób, grupy pracowników wymiaru sprawiedliwości? W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał zespół, który ma przygotować założenia nowelizacji ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 24 maja br. (prace toczą się z mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury). Uchwalona w 1998 r. i dwukrotnie nowelizowana ustawa wymaga

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Wydarzenia

W dobie konkurencji

Mecenasem zostać coraz łatwiej, o klienta coraz trudniej. Wolny rynek zmusza adwokatów i radców do wdrożenia nowego, biznesowego modelu świadczenia usług, opartego na strategiach oraz narzędziach nieznanych dotąd w świecie prawników. Zawód adwokata wykonuje dziś ponad 10 tys. osób, zaś liczba aplikantów adwokackich wzrosła do prawie 5,4 tys. osób. Z kolei na 23 tys. czynnych zawodowo radców prawnych przypadało 8

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Aplikacja i kariera

14 tys. aplikantów, 36 tys. czynnych prawników

Resort po raz szósty opublikował analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne. Średnia liczba kandydatów ustabilizowała się na poziomie 10-11 tys. osób, zaś zdawalność od trzech lat stopniowo rośnie – w 2012 r. przekroczyła 50 proc. Mimo rosnącego nasycenia rynku usług prawniczych, kolejne roczniki absolwentów prawa nie rezygnują z marzeń o wykonywaniu wolnych zawodów. W 2012 r. o miejsca na aplikacji

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 16 » Wydarzenia

E-kursy dla prawników

Sędziowie, prokuratorzy oraz radcowie prawni mogą, w ramach kształcenia ustawicznego, korzystać z kursów e-learningowych. Kształcenie „na odległość” cenią przede wszystkim za dostosowanie godzin nauki do własnych potrzeb oraz interaktywną formę przyswajania wiedzy. E-learning to inaczej uczenie z wykorzystaniem technologii internetowych. Uczestnik szkolenia, za pomocą komputera z dostępem do Internetu, łączy się z aplikacją, która umożliwia mu wysłuchanie nagranych wykładów, obejrzenie

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 15 » Aplikacja i kariera

Szkolenia KSSiP – kontynuacje i nowości

W 2013 r. budżet Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przeznaczony na kształcenie ustawiczne kadr wymiaru sprawiedliwości będzie mniejszy o ponad 60 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Ograniczenia finansowe oznaczają mniejszą liczbę miejsc na szkoleniach. W harmonogramie szkoleń KSSiP na 2013 r. znalazło się wiele pozycji, które w poprzednich latach cieszyły się dużą popularnością. Ale również sporo nowości – w

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 15 » Aplikacja i kariera

Mediacja – korzyść dla prawnika

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Mediacji eksperci związani z wymiarem sprawiedliwości zastanawiali się jak skutecznie promować tę instytucję wśród sędziów i pełnomocników prawnych. Okazją do wymiany doświadczeń była konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Międzynarodowy Dzień Mediacji był w Polsce obchodzony już po raz piąty. Jak co roku, w trzeci czwartek października, w największych miastach oraz w sądach powszechnych w całym kraju

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wydarzenia

Rewolucja w procedurze karnej

Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło prace nad nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, która ma przyczynić się do przyspieszenia i usprawnienia postępowań. Kluczową zmianą zaproponowaną przez twórców projektu jest ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu na rzecz zaktywizowania stron procesu. Liczący ponad 210 zmian projekt to efekt niemal trzech lat pracy działającej przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla, a przede

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Wokanda

Asystenci na nowo

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad regulacjami, które mają szansę rozwiązać problem zbyt małej liczby asystentów sędziów. Zmiany rozpoczęto od uniezależnienia wysokości ich wynagrodzeń od szczebla sądu, w którym są zatrudnieni. Trwają również prace nad deregulacją zawodu. W kwietniu br. w sądach pozostawało 250 nieobsadzonych etatów asystenta sędziego. W porównaniu z grudniem 2009 r. (298 nieobsadzonych etatów) czy końcem 2010 r. (248

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Wokanda

Szkolenia na wolnym rynku

Ograniczona liczba miejsc na kursach organizowanych przez KSSiP i korporacje prawnicze powoduje, że szkolenia dla profesjonalistów oferują coraz częściej również firmy prywatne. Największą popularnością cieszą się organizowane przez nie kursy dotyczące prawa unijnego oraz aktualnych zmian w przepisach krajowych. Prawny wymóg ciągłego doskonalenia się zawodowego przez sędziów, prokuratorów, a także adwokatów i radców prawnych to w założeniu jedna z gwarancji

Tagi:
Opublikowano w Numer 14 » Aplikacja i kariera

Postać niezłomna

Ciepły, otwarty, życzliwy, skromny – to przymiotniki, które najczęściej pojawiają się we wspomnieniach osób, które miały okazję poznać Profesora osobiście. 29 kwietnia br., w wieku 88 lat, zmarł Wiesław Chrzanowski – polityk, były Minister Sprawiedliwości, Marszałek Sejmu I kadencji, powstaniec warszawski, patriota. Człowiek uczciwy wobec siebie i swoich przekonań. Pogrzeb Profesora odbył się 7 maja na warszawskich Powązkach. W uroczystości

Tagi:
Opublikowano w Numer 13 » Varia

III stopień wtajemniczenia

Rosnące zainteresowanie pozyskaniem tytułu doktora wśród prawników to nie tylko efekt ogólnej popularyzacji studiów III stopnia, ale przede wszystkim odpowiedź na rosnącą konkurencję na rynku usług prawniczych. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat szkół wyższych w Polsce, liczba uczestników studiów doktoranckich na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia wzrosła niemal 14-krotnie (z 2,7 tys. w roku akademickim 1990/91 do 35,7 tys.

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 13 » Aplikacja kariera

Akta pod kontrolą

W czerwcu br. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło wdrażanie nowej metody nadzoru administracyjnego. Efektem standaryzacji obiegu akt oraz wpisów do oprogramowania Currenda ma być większa sprawność czynności, a tym samym przyspieszenie samych postępowań. Jednym z warunków uporania się z przewlekłością postępowań jest stałe monitorowanie stanu załatwianych spraw i szybkie reagowanie na ewentualne opóźnienia, w szczególności odpowiedni monitoring pracy sądowych sekretariatów. Tymczasem, jak

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 13 » Wokanda

Studia dla profesjonalistów

Minęły czasy, w których edukacja sędziów, prokuratorów, adwokatów czy radców prawnych kończyła się wraz z egzaminem zawodowym. Dziś kształcenie przez całą ścieżkę kariery jest nie tylko obowiązkowe, ale i konieczne. Dlatego coraz więcej prawników decyduje się na studia podyplomowe. Oferta „podyplomówek” adresowanych do prawników z roku na rok staje się coraz bogatsza. Praktycy mogą wybierać nie tylko spośród specjalistycznych studiów

Opublikowano w Numer 12 » Aplikacja kariera

Racjonalizacja, nie oszczędności

Pomysł przekształcenia 116 sądów rejonowych w wydziały zamiejscowe większych sądów to jeden z najbardziej krytykowanych elementów reformy struktury organizacyjnej sądownictwa. Czy krytyka ta jest zasadna? Od czasu upublicznienia pod koniec grudnia 2011 r. pierwszych informacji na temat planowanej reorganizacji struktury sądownictwa powszechnego, nie ustają protesty przeciwko przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformie. Najpierw przeciwko zmianom wypowiedziała się parlamentarna opozycja, do niej

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 12 » Wokanda

O Temidzie przy „okrągłym stole”

Pierwszą debatę „Okrągły Stół dla Sądownictwa” zdominował temat planowanych zmian w strukturze sądów rejonowych. Przedstawiciele środowisk prawniczych, nauki oraz organizacji pozarządowych i władz publicznych spierali się również o kwestię nadzoru nad sądami oraz model dojścia do zawodu sędziego. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy SSP „Iustitia” odbyło się 23 lutego br. w siedzibie Sądu Najwyższego. Celem organizatorów było rozpoczęcie debaty na temat

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 12 » Wydarzenia