Archiwum Bloga

Europa sędziów, Europa dialogu

Warunkiem tworzenia się nowej kultury prawnej zjednoczonej Europy jest dialog sądów krajowych i sądów UE. Prowadzenie prawniczej dysputy umożliwiają m.in. pytania prejudycjalne. Warto byśmy w Polsce odważniej korzystali z tej instytucji – pisze prof. Marek Safjan . Zauważono kiedyś nie bez racji, że dialog pomiędzy sądami we współczesnej Europie jest alternatywą dla wojny sędziów albo dla kształtowania się czegoś, co

Opublikowano w Numer 7 » Opinie