Archiwum Bloga

Atrakcyjny jak sędzia?

Rośnie zainteresowanie przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych zdobyciem sędziowskiej togi. Wciąż jednak zdecydowana większość nominacji sędziowskich przypada referendarzom, asystentom sędziów oraz samym sędziom. Dlaczego? Życie prawnika na wolnym rynku, w warunkach wszechobecnej, rosnącej konkurencji, nie jest łatwe. Nic więc dziwnego, że dla radców czy adwokatów coraz bardziej atrakcyjny staje się zawód sędziego – z ustabilizowany rytmem pracy, wynagrodzeniem zagwarantowanym przez państwo, zabezpieczeniami socjalno-emerytalnymi.

Opublikowano w Numer 26 » Aplikacja i kariera

Poza korporacją

Z roku na rok rośnie liczba osób świadczących usługi prawne bez uprawnień radcy prawnego czy adwokata. Jedni prowadzą działalność doradczą na własny rachunek lub w tzw. kancelariach odszkodowawczych, inni znaleźli zatrudnienie w działach prawnych firm lub urzędów. Jakie są atuty i mankamenty kariery zawodowej prawnika pozakorporacyjnego? Prawo do świadczenia w Polsce usług prawnych mają zarówno osoby zrzeszone w samorządach prawniczych, jak i te działające na podstawie

Tagi:
Opublikowano w Numer 26 » Aplikacja i kariera

Sukces e-nominacji

Sześć miesięcy na obsadzenie etatu sędziowskiego, zamiast dotychczasowego półtora roku, oraz zmniejszenie o 1/3 ogólnej liczby wakatów sędziowskich. Takie są efekty wprowadzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości systemu elektronicznego obiegu dokumentów w procedurze nominacyjnej. Przyspieszenie nominacji możliwe było dzięki nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która weszła w życie w październiku zeszłego roku. Nowa procedura oparta na elektroniczny systemie zgłaszania kandydatur na stanowiska sędziowskie (system

Tagi:
Opublikowano w Numer 25 » Aktualności

Rozmawiać, żeby sprzedawać

Funkcjonowanie kancelarii nie różni się niczym od działalności każdego innego przedsiębiorstwa. Z ekonomicznego punktu widzenia adwokat czy radca prawny to usługodawca, którego zadaniem jest pozyskiwanie klientów. Właściwa rozmowa i podtrzymywanie relacji tak, by klient czuł się partnerem mecenasa, jest punktem wyjścia do skutecznego godzenia misji i biznesu w prawniczej profesji. Prawnik musi być biznesmenem, dla którego sprzedaż i konkurowanie to być albo nie być na

Tagi:
Opublikowano w Numer 25 » Aplikacja i kariera

Czas pod kontrolą

Duża indywidualność działań, natłok obowiązków, sytuacje, w których wiele spraw trzeba prowadzić jednocześnie – to typowe uwarunkowania związane z wykonywaniem zawodu prawnika. Taka specyfika pracy wymaga umiejętności perfekcyjnego zarządzania sobą w czasie. Bez niej doba okaże się za krótka, aby adwokat czy radca efektywnie realizował prawniczy biznes. Sporządzony plan dnia zazwyczaj okazuje się niewykonalny. Choćby dlatego, że nie uwzględnia czasu potrzebnego na dotarcie

Tagi:
Opublikowano w Numer 24 » Aplikacja i kariera

Mecenas doby IT

Do skutecznej sprzedaży usług prawniczych nie wystarczy już profesjonalna wiedza, laptop i skrzynka mailowa kancelarii. Dziś potrzebne są narzędzia informatyczne, które pomogą prawnikowi pozyskać klienta, utrzymać go oraz sprawnie zarządzać własną pracą. Szacuje się, że do informacji o prawniku, któremu warto powierzyć swoje problemy, klienci docierają dziś przede wszystkim za pomocą internetu. Drugim, równie ważnym czynnikiem decydującym o tym wyborze, jest polecenie danego

Opublikowano w Numer 23 » Aplikacja i Kariera

Szkolenia KSSiP: nowości i evergreeny

W projekcie budżetu na 2015 r. przewidziano 3,6 mln zł na kształcenie ustawiczne kadr wymiaru sprawiedliwości. W porównaniu z 2014 r. jest to kwota większa o wskaźnik inflacji, wystarczająca wyłącznie na realizację priorytetowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.  W 2103 r. Ośrodek Kształcenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP przeszkolił ponad 27 tys. osób w ramach wszystkich form edukacji. Były to zajęcia jednodniowe, kilkudniowe, studia podyplomowe,

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 23 » Aplikacja i Kariera

Z pamiętnika młodego prawnika

Jest doskonałym narzędziem marketingowym. Klienci pojawiają się często już po kilkunastu dniach od opublikowania pierwszych prawniczych wpisów. O tym, jak poprowadzić profesjonalnego bloga, radzą prawnicy, którzy osiągnęli mistrzostwo w tego rodzaju autopromocji.  Jesteśmy najlepsi, najszybsi, a jesienią sprawy rozwodowe będą prowadzone o 20 proc. taniej – przepisy nie pozwalają adwokatom i radcom na takie reklamowanie swojej działalności. Dlatego prawnicy zwykle ograniczają się do

Tagi:
Opublikowano w Numer 22 » Aplikacja i kariera

Nowe przepisy dla sędziowskiej szkoły

W sierpniu weszła w życie tzw. mała nowelizacja ustawy o KSSiP znosząca staż referendarski na aplikacji sędziowskiej. To nie koniec zmian, które czekają krakowską szkolę. Senacki projekt kolejnej noweli zakłada likwidację aplikacji ogólnej oraz zwiększenie nadzoru ministra nad dyrektorem KSSiP.  Ministerstwo Sprawiedliwości, które konsultowało nowelizacje, przekonuje, że reforma modelu kształcenia ma charakter ewolucyjny i zmierza do tego, aby szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości było jeszcze

Opublikowano w Numer 22 » Wydarzenia

Poznań uczy prawa

Prawie 7,3 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych przeszkolonych przez 222 prawników, w większości sędziów – oto efekt lekcji przeprowadzonych w ostatnim roku w szkołach z obszaru właściwości apelacji poznańskiej. Działań pro bono, których celem jest uchronienie młodzieży przed zgubnymi skutkami nieznajomości prawa, a w szerszej perspektywie – idea edukacji prawnej społeczeństwa. Z  badań przeprowadzonych w 2009 r. przez TNS OBOP na zlecenie Krajowej Izby Radców Prawnych wynika, że

Tagi:
Opublikowano w Numer 21 » Dobre praktyki

Sąd bardziej cyfrowy

Czas uzyskania informacji o doręczeniu sądowej korespondencji będzie przeciętnie o dwa tygodnie krótszy niż obecnie. Taki efekt już wkrótce przyniesie wprowadzenie systemu elektronicznego potwierdzania odbioru przesyłek. To jeden z projektów informatycznych, nad którymi pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Wszystkie zmierzają do tego, by sądy dostosować do pracy na elektronicznych dokumentach. Funkcjonowanie lubelskiego e-sadu, elektronizacja ksiąg wieczystych, nowe e-usługi w Krajowym Rejestrze Karnym, budowa jednego Portalu

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 21 » Wokanda

Twierdza nie do zdobycia

Sędzia – mecenasem, mecenas – sędzią? Z takimi karierami mamy do czynienia coraz częściej, choć wciąż fluktuacje między prawniczymi profesjami nie są masowym zjawiskiem. Dlaczego? Ukoronowanie kariery prawniczej, gwarancja stabilnej pracy z atrakcyjnym zabezpieczeniem emerytalnym – tak wielu postrzega zawód sędziego. Rokrocznie o jedno wolne stanowisko sędziego ubiega się po kilkudziesięciu kandydatów, w tym kilku przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych. Nie brak jednak i takich sytuacji,

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Aplikacja i kariera

E-protokół: sprawnie, jawnie, sprawiedliwie

Testowany przez wrocławskich sędziów e-protokół wkracza do sal rozpraw w całej Polsce. Do końca lipca system będzie funkcjonował we wszystkich sądach apelacyjnychi okręgowych. Jakie są pierwsze doświadczenia z nagrywania rozpraw? Sala nr 116 Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Trwa rozprawa. Do dyspozycji sędziego i protokolanta są dwa monitory, dwie myszki, dwie klawiatury oraz centralna jednostka rejestrująca przebieg rozprawy. Na wiszącym na

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 13 » Wokanda

Proces w sieci

Najpierw użytkownik loguje się do listy prowadzonych spraw. Po wybraniu jednej z nich widzi jej szczegóły, w tym np. sygnaturę, przedmiot i wartość sporu, uczestników postępowania. Korzystanie z internetowego portalu dostępowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu umożliwia też śledzenie na bieżąco losów prowadzonych w tym sądzie spraw. Idea narodziła się kilka lat temu w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 11 » Dobre praktyki