Archiwum Bloga

Lekcja prawa

Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje projekt edukacji prawnej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W lekcjach prawa weźmie udział 9 tys. uczniów z 300 szkół w całej Polsce. Projekt „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”, w ramach którego prowadzone są lekcje, współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Jego budżet wynosi ponad 2,5 mln zł, zaś realizacja potrwa do wiosny 2015 r. Do końca czerwca br. odbyło się 89

Opublikowano w Numer 22 » Wydarzenia

Pomoc pokrzywdzonym: doświadczenia międzynarodowe

Konferencja „Victim Support Europe”, której gospodarzem w tym roku była Polska, zgromadziła ok. 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych z 22 krajów. Współorganizatorem spotkania było Ministerstwo Sprawiedliwości. Konferencja odbyła się w dniach 14-17 maja br. w Warszawie. Uczestnicy, głównie z Europy, Ameryki Północnej i Afryki, mogli wybrać spośród 18 sesji plenarnych i prezentacji poświęconych różnorodnej tematyce – od ochrony dzieci przed przemocą, przez implementację dyrektyw Unii Europejskiej i przyszłość praw

Tagi:
Opublikowano w Informacje

Szkolenia z orzecznictwa Strasburga

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła szkolenia z zakresu praw podstawowych, skoncentrowane na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W tym roku zaplanowano 11 kursów dla sędziów– karnistów oraz pięć dla sędziów orzekających w sprawach cywilnych. Tematyka podejmowana podczas szkoleń dotyczy praw człowieka oraz systemu konwencyjnego (Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.). Wszystkie zajęcia mają formę

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 13 » Wydarzenia

Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – dlaczego warto kierować do nich ofiary?

Nowoczesny system wsparcia dla pokrzywdzonych oparty o sieć 16 specjalistycznych ośrodków pomocy już działa. Nadszedł czas, by przekonać urzędników sądowych, sędziów i prokuratorów o celowości kierowania do tych ośrodków ofiar przestępstw. Od kilku lat Ministerstwo Sprawiedliwości propaguje najlepsze praktyki w dziedzinie ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem. W 2008 r., w ramach implementacji decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 10 » Pokrzywdzeni a wymiar sprawiedliwości