Archiwum Bloga

Lekarskie poświadczenie nieprawdy

Zaświadczenie lekarskie coraz częściej nie służy celom leczniczym, a powoduje skutki ekonomiczne lub prawne. Jakie są możliwości i ograniczenia sędziego w ocenie jego prawdziwości? Zgodnie z Ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, wykonywaniem zawodu jest diagnozowanie, leczenie, profilaktyka, prowadzenie badań naukowych, a także – wydawanie zaświadczeń i orzeczeń o stanie zdrowia. Od pewnego czasu ten właśnie segment działalności zawodowej bywa przedmiotem

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Dobre praktyki