Archiwum Bloga

Sprawiedliwie o wyborach

Aparat wyborczy w Polsce nigdy w ostatnim ćwierćwieczu nie skompromitował się w sposób zasadniczy. A czyja to zasługa? Ano sędziów zasiadających w komisjach wyborczych. Bo przecież nie polityków. Ubiegły rok był, a część obecnego jeszcze będzie, okazją do świętowania kolejnych okrągłych rocznic związanych z odzyskaniem przez Polskę suwerenności i demokracji. Paradoksalnie, fety te nie dotyczą grupy szczególnie zasłużonej w tej dziedzinie, czyli sędziów zaangażowanych przez ostatnie ćwierćwiecze w organizację wolnych,

Opublikowano w Informacje

Spóźnialski jak polski sędzia

Stara maksyma głosi, że punktualność jest grzecznością królów. Jednak współcześni monarchowie starają się nie nadużywać tego przywileju władzy. Sędziowie wyraźnie mają z tym kłopot. Mocny dowód na potwierdzenie tej tezy przyniósł najnowszy raport „Obywatelski Monitoring Sądów”, przygotowywany przez fundację Court Watch Polska. Jej przedstawiciele od jakiegoś czasu regularnie i pro bono chodzą na rozprawy, obserwują, notują, a na końcu, raz do roku,

Tagi:
Opublikowano w Numer 23 » Felieton

Procedura i empatia

Dążenie do sprawnego i skutecznego przeprowadzenia postępowania może skutkować niechęcią do uznawania argumentów burzących przyjęte już założenie. To mechanizm psychologicznie zrozumiały, ale w wymiarze sprawiedliwości – wyjątkowo groźny.  Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaapelowała niedawno do Prokuratora Generalnego o zwiększenie wysiłków w celu wznowienia postępowania karnego w sprawie Adama Dudały. Odbywa on karę za zabójstwa, których mógł nie popełnić. Dudała został skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku

Opublikowano w Numer 22 » Felieton

Proces bez gospodarza

Dlaczego w Polsce, która osiągnęła w ostatnim ćwierćwieczu tak ogromny postęp we wszystkich dziedzinach, wyjaśnianie sprawy w sądach może trwać 8, 13 a nawet 18 lat? Powodem jest brak mechanizmu, w którym Temida widziałaby nie tylko działania podejmowane na danym etapie postępowania, ale też cały ciąg procesowych zdarzeń i społeczne ich skutki. Znany od lat – głównie z kronik sądowych, nie

Tagi:
Opublikowano w Numer 21 » Felieton

Bitwa o podpis, wojna o nadzór

Sędziowie wygrali potyczkę w kampanii zmierzającej do ograniczenia władzy ministra nad sądami. Decyzji o przeniesieniu sędziego nie podpisze już wiceminister. Cała wojna może przynieść jednak więcej szkody niż pożytku. Zwycięstwo jest ważne, choć dość słabe. Oparto go na kruczku prawnym, a nie na słuszności argumentów. Rozstrzygający ten spór Sąd Najwyższy w pełnym składzie stwierdził, że postanowienie o przeniesieniu sędziego na

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Felieton

Wyznanie win

Niedopuszczalnym jest, by w demokratycznym państwie prawnym proces o zabójstwo trwał 18 lat. Tak się jednak stało. Wymiar sprawiedliwości w tej i podobnych prawach powinien wyrazić skruchę i błagać o przebaczenie. Kto jednak uderzy się w pierś? Cały wymiar sprawiedliwości – organy ścigania oraz sądy pierwszej i drugiej instancji – powinny przy tej sprawie uderzyć się w pierś – tymi

Opublikowano w Numer 19 » Felieton

Wielki powrót asesora

Być może już w przyszłym roku w salach sądowych ponownie pojawią się asesorzy. Nad ustawą wprowadzającą tę instytucję pracują wspólnie Prezydent, Krajowa Rada Sądownictwa i Ministerstwo Sprawiedliwości. Miejmy nadzieję, że będzie to powrót bez potknięć. Jak zapowiadają autorzy wstępnego projektu, „nowy” asesor będzie instytucją zbliżoną do urzędu sędziego. Powoływałby go Prezydent lub Przewodniczący KRS na czas określony, maksimum na pięć

Opublikowano w Numer 18 » Felieton

Prokuratorski obiektywizm

Policja zatrzymuje człowieka, bo dwie inne osoby powiedziały, że popełnił przestępstwo. Prokurator wnioskuje o areszt, sąd areszt stosuje. Po roku prokurator sprawę umarza, bo nie znajduje dowodów. I nawet nie ma zwyczaju, by ktoś powiedział: przepraszam. Niesłusznie oskarżeni po kilka miesięcy siedzą w aresztach, tracą pracę, rodziny, przyjaciół. Media codziennie przynoszą takie historie, często o znacznym ciężarze gatunkowym, przeważnie dotyczące osób z jakiegoś powodu znanych. Nieznani cierpią w ciszy. Oczywiście, fakt, że

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 17 » Felieton