Archiwum Bloga

Kuratorzy i organizacje społeczne w procesie readaptacji

Coraz istotniejszą rolę w procesie readaptacji społecznej osób skazanych odgrywają organizacje pozarządowe. Ich wpływ na pozytywny przebieg tego procesu jest tym większy, im bardziej ich działalność oparta jest na dobrze zorganizowanej współpracy ze służbą kuratorską i z innymi podmiotami wymiaru sprawiedliwości, a także szeroko pojętego otoczenia instytucjonalnego. Przykładów takiej współpracy w Polsce jest coraz więcej. Dotyczą one różnych etapów procesu readaptacji, różnią się również grupą

Opublikowano w Numer 27 » Dobre Praktyki

Przejrzysty jak MS

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad przyjęciem „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Choć dokument ten nie dotyczy bezpośrednio instytucji wymiaru sprawiedliwości, to opracowywane rozwiązania będą miały wpływ na jakość współpracy ministerstwa z sądami. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (ang. NGOs – Non Govermental Organisations) to dokument, jaki organ administracji publicznej może przyjąć w oparciu o ustawę

Opublikowano w Numer 26 » Aktualności

Dziennikarz o sądzie, sąd o dziennikarzu

Jedną z przyczyn niskiego zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości jest nieprzygotowanie jego przedstawicieli do komunikowania się z mediami. W czym tkwi istota właściwego sposobu prowadzenia polityki medialnej przez sądy? Oto wnioski płynące z ankiet przeprowadzonych wśród rzeczników prasowych sądów oraz dziennikarzy. Głównymi aktorami polityki medialnej sądów są, z jednej strony, rzecznicy prasowi (wraz z zapleczem w postaci biur prasowych – jeśli takie istnieją) oraz prezesi sądów, z drugiej

Tagi:
Opublikowano w Numer 25 » Dobre Praktyki

Użyteczni skazani

Wrocław ma autorski i sprawnie funkcjonujący system wykonywania przez skazanych prac na cele społeczne. Wszystko dzięki specjalizacji tamtejszych kuratorów oraz ich dobrej współpracy z dwoma podmiotami wytypowanymi przez miasto. Jednym z nich jest organizacja pozarządowa na co dzień pomagająca skazanym. Funkcjonujący we Wrocławiu model zainicjowany został w 2007 r., kiedy to tamtejsze Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” postanowiło zaangażować się w działania mające na celu zwiększenie

Tagi:
Opublikowano w Numer 23 » Dobre Praktyki

Strategia otwarta na sądy

W lutym br. podpisano Strategię Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020. Od maja prezesi oraz dyrektorzy sądów apelacyjnych i okręgowych biorą udział w warsztatach poświęconych temu dokumentowi. Jednocześnie przy Ministrze Sprawiedliwości powstała rada społeczna, której zadaniem jest monitorowanie wdrażania strategii.   Z praktyki wynika, że wiele spośród dokumentów o charakterze strategicznym tworzonych przez władze publiczne różnego szczebla – zamiast wdrażania

Opublikowano w Numer 22 » Wydarzenia