Archiwum Bloga

Powrót asesury sądowej

Z początkiem 2016 r. do sądów powszechnych wraca – w nowej odsłonie – instytucja asesora. Umożliwi ona weryfikację kandydata na sędziego pod względem jego wiedzy prawniczej, jakości orzecznictwa, sprawności prowadzonych postępowań oraz predyspozycji charakterologicznych niezbędnych w procesie sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 30 lipca 2015 r. podpisał ustawę przywracającą instytucję asesora sądowego (ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju

Tagi:
Opublikowano w Numer 26 » Wokanda

Kognicyjne (nie)możności

Ciągłe poszerzanie kognicji sądów może skończyć się ich paraliżem organizacyjnym. Konieczne jest ograniczanie – zakresu procesu orzekania, ale też działań przygotowawczych oraz etapu wykonania wyroków – pisze sędzia Waldemar Szmidt, dyrektor w MS. Mieć odwagę zmiany rzeczy, które zmieniać można, pogodzić się z rzeczami, których zmienić nie sposób i posiadać nadto mądrość rozróżnienia tych stanów. Ta jakże aktualna myśl (choć jej autor,

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 21 » Opinie

U.s.p. do korekty

Ostatnia duża nowela ustawy regulującej ustrój sądownictwa wymaga doprecyzowania. Proponowane korekty dotyczą przede wszystkim relacji służbowych między dyrektorem a prezesem sądu, prawa ministra do wglądu w akta postępowań sądowych, a także określenia długości delegacji sędziowskich do MS. Dlaczego są to zmiany niezbędne? Zasadnicza reforma ustroju sądownictwa powszechnego dokonana nowelą z 18 sierpnia 2011 r., która weszła w życie 28 marca 2013 r., obok zmian pożądanych

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Wokanda

W drodze po koronę

Odbycie praktyki asesorskiej umożliwi praktyczną weryfikację cech osobowościowych kandydata na urząd sędziego. Taki „sędzia na próbę” będzie dodatkowo cieszył się atrybutem pełnej niezależności od władzy wykonawczej. Ministerstwo Sprawiedliwości liczy na konsultacje ze środowiskiem prawniczym założeń projektu powrotu instytucji asesora. Czy decyzja o bezwarunkowym i dożywotnim powierzeniu urzędu sędziego, w założeniu „korony zawodów prawniczych”, może być obarczona marginesem błędu? W obecnych

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 19 » Dobre praktyki

Awantura o podpis

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie legalności przeniesień sędziów na inne miejsca służbowe podpisywanych przez podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości burzy przez lata sankcjonowany porządek. Jest też wątpliwą podstawą uchylania się od orzekania przez przeniesionych sędziów – przekonuje sędzia Waldemar Szmidt, dyrektor w MS. Sytuacja, w której wszystkie przepisy prawa odpowiadałyby regule clara non sunt interpretanda mówiącej o bezprzedmiotowości wykładni kwestii

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Opinie

Akta w sądzie – nowe zasady

Od lipca obowiązują nowe standardy obiegu akt sądowych. Wprowadzenie jednolitych zasad we wszystkich sądach ma usprawnić pracę sekretariatów, a w konsekwencji – wpłynąć na przyśpieszenie postępowań. Znowelizowane zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej zaczęło obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Jego wprowadzenie to efekt prowadzonych w Ministerstwie wielomiesięcznych prac nad wdrożeniem bardziej efektywnego monitoringu pracy

Opublikowano w Numer 1 » Wydarzenia » Numer 18 » Wydarzenia

Korzyść czy strata? Sześć miesięcy po reorganizacji

Ostatnia reforma struktury sądownictwa powszechnego w żaden sposób nie ograniczyła dostępu obywateli do sądu. Doprowadziła natomiast do lepszego wykorzystania potencjału kadry orzeczniczej oraz zmniejszyła różnice w jej obciążeniu. Oto analiza skutków połączenia 79 sądów rejonowych z większymi jednostkami. Prawie pół roku, które upłynęło od momentu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, wydaje się właściwym czasem dla podjęcia próby

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Wokanda

Ocena (dla) sędziego

Jeśli stwierdzilibyśmy, że sprawność i efektywność podejmowanych przez nas czynności nigdy nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, zaś kultura urzędowania oraz osobista każdego z sędziów jest nienaganna, to wówczas ze spokojem moglibyśmy uznać, że okresowa ocena pracy sędziego jest narzędziem niepotrzebnym – pisze sędzia Waldemar Szmidt, Dyrektor Departamentu Sądów Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w MS. Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Opinie