Archiwum Bloga

Wyzwanie „elektronicznej” współczesności czyli projekt nowej definicji dokumentu w Kodeksie cywilnym

Pierwsza w polskim prawie prywatnym definicja dokumentu zakłada, że będzie nim nośnik informacji umożliwiający jej odtworzenie. Tak szerokie oraz technologicznie neutralne ujęcie dokumentu to szansa na oszczędność czasu i kosztów w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Współczesny wymiar sprawiedliwości w Polsce w dużej mierze opiera się na dokumentach i dotyczących ich procedurach określonych wedle XIX i XX-wiecznych zasad, a więc w epoce,

Opublikowano w Numer 5 » Dokument i e-dokument w prawie prywatnym