Archiwum Bloga

Ludzie, nie struktury

Publikujemy polemikę autorstwa prok. Ryszarda Tłuczkiewicza, jaką nadesłał w związku z artykułem „Diabeł tkwi w strukturach” pióra prok. Dariusza Michalaka, opublikowanym w numerze 2(20)/2014 „Na wokandzie”. Przypomnijmy – autor, pisząc o nieprzygotowaniu prokuratury na wprowadzenie kontradyktoryjnego modelu postępowania karnego, postulował m.in. ograniczenie zbiurokratyzowanego i rozbudowanego nadzoru służbowego w tej instytucji, poprzez likwidację jego szczebla okręgowego i apelacyjnego.  Tekst pana prokuratora Dariusza Michalaka „Diabeł tkwi w strukturach” zmusza do polemiki.

Opublikowano w Numer 22 » Opinie