Archiwum Bloga

Sędzia sprawiedliwy

Głos miał drżący. Ale głosem tym wypowiadał słowa wielkie, ważne i odważne. Ceniony wśród prawników, szanowany przez wszystkich – jako sędzia, jako skromny i szlachetny człowiek. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Zmarł 9 stycznia br. Zawdzięczamy mu więcej, niż nam się wydaje. Nominację na sędziego Sądu Najwyższego odebrał 1 lipca 1990 r. Zasiadł w Izbie Cywilnej SN i stał się jednym z jej najwybitniejszych

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Opinie

Adwokatura, która nie wróci

O istocie zawodu obrońcy, konieczności oparcia się merkantylnym pokusom oraz zagrożeniach dla współczesnej palestry – rozmowa z mecenasem Maciejem Dubois, obrońcą w wielkich procesach politycznych PRL-u, wieloletnim dziekanem warszawskiej rady adwokackiej. – Panie mecenasie, jest Pan dla wielu – używając współczesnego języka – ikoną polskiej adwokatury. W jaki sposób trafił Pan do zawodu? – Adwokatura spełniała podstawowy wymóg, jakiego w młodości szukałem

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Aplikacja i kariera

Sędzia statystyczny

Badania pokazują, że polski sędzia ma 35-40 lat i jest kobietą. Wciąż niewielu orzeczników wywodzi się z zawodu radcy, adwokata czy prokuratora. Czy w dobie dużego bezrobocia i rosnącej konkurencji na rynku usług prawniczych profesja sędziego stała się atrakcyjna i pożądana? Jak wynika z prasowych zestawień, sędziowie to dziś piąta w kolejności grupa zawodowa uzyskująca najwyższe zarobki w kraju. Jeśli dodać do tego związaną z tym zawodem perspektywę stabilizacji zatrudnienia, jasnej ścieżki awansu

Opublikowano w Numer 18 » Wokanda

Chcieć to móc

O zmianach czekających prokuraturę, ocenie trzech lat dorobku niezależnego Prokuratora Generalnego oraz potrzebie rzeczywistego nadzoru przełożonych nad postępowaniami – rozmowa z Kazimierzem Olejnikiem, byłym zastępcą Prokuratora Generalnego, obecnie prokuratorem w stanie spoczynku. – Od zawsze chciał Pan być prokuratorem? – Na studiach w ogóle o tym nie myślałem. Uważałem się za człowieka czynu, kusiła mnie kariera policjanta lub tajnego agenta. Myśl o pracy w prokuraturze pojawiła się

Opublikowano w Numer 18 » Aplikacja i kariera

W świecie akt i komentarzy

O łączeniu pracy naukowej z orzekaniem, rewolucyjnych propozycjach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego oraz o szansach dla młodych prawników – „Na Wokandzie” rozmawia z prof. Piotrem Hofmańskim, sędzią Sądu Najwyższego. Należy Pan do grupy prawników, którzy łączą pracę naukową z praktyką. Czy to się da połączyć? Jak to się zaczęło? – Dziś, po prawie 20 latach orzekania w sądach, nie czuję

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Aplikacja i kariera

Sąd od strony publiczności

Tomy prac naukowych, debaty, polityczne projekty, nowelizacje przepisów prawa, komentarze, szkolenia… O tym, jak odbudować autorytet wymiaru sprawiedliwości, powiedziano już wszystko. Raport podsumowujący kolejny Obywatelski Monitoring Sądów Rejonowych i Okręgowych wskazuje sposoby najprostsze i niejednokrotnie najbardziej skuteczne. Obserwacji funkcjonowania sądów dokonało między lipcem 2011 r. a lipcem 2012 r. ponad 500 studentów, wolontariuszy fundacji Court Watch Polska. To już druga

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wokanda

Rzemieślnik, trochę artysta

O związkach sztuki i prawa, etosie sędziego oraz kondycji wymiaru sprawiedliwości w 20 lat po ustrojowym przełomie – rozmowa z Jerzym Stępniem, byłym sędzią i przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego, dziś publicystą i wykładowcą akademickim. – Panie sędzio, ile w pracy prawnika jest improwizacji? – Improwizacji w pracy prawnika być nie może, natomiast ważną rzeczą jest intuicja. To rodzaj inteligencji, która pozwala,

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Aplikacja i kariera

Na straży niezależności

Jakie są cechy i powinności prawnika? Kim są dzisiaj sędziowie? Jaka powinna być pozycja wymiaru sprawiedliwości względem pozostałych władz w państwie? Oto opinie sędziego Antoniego Górskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. – Jak być dobrym prawnikiem, Panie Sędzio? – Zasłużenie na miano „dobrego prawnika” nie jest zadaniem łatwym. – Co dziś oznacza to określenie? – Tak jak w innych zawodach, przede

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 13 » Aplikacja kariera