Archiwum Bloga

Sądy i komunikacja po węgiersku

Już po raz trzeci sędziowie i eksperci od komunikacji przyjechali do Budapesztu, aby kompleksowo omówić temat funkcjonowania sądów w rzeczywistości medialnej. W konferencji „Sądy i komunikacja”, zorganizowanej przez węgierską Akademię Sprawiedliwości udział wzięło 80 uczestników z 20 krajów. W tym roku szczególny nacisk położono na komunikację kryzysową sądów, wzmacnianie pozytywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości oraz rejestrowanie rozpraw przed media. Wizerunek sądu – czyli co? W kategoriach biznesowych można

Tagi:
Opublikowano w Numer 27 » Dobre Praktyki

Kryzysowy elementarz

Komunikacja kryzysowa i wypowiedzi dla mediów – to główne tematy warsztatów dla rzeczników prasowych sądów apelacyjnych i okręgowych. Potrzeba warsztatów Wyniki ankiety przeprowadzonej przez zespół MS i KRS, wśród 50 rzeczników prasowych sądów apelacyjnych i okręgowych wskazały, że w sądach brakuje procedur związanych z komunikacją kryzysową (wg ankietowanych sędziów 85 proc. sądów apelacyjnych i okręgowych takich procedur nie ma). Dziś sprawny sąd to także taki, który dobrze

Opublikowano w Numer 27 » Dobre Praktyki

Medialne know-how dla sprawiedliwości

Praca nad komunikacją i wizerunkiem sądu to zadanie nie tylko dla rzecznika prasowego, ale także dla prezesa sądu i innych sędziów. By usprawnić efektywny dialog wymiaru sprawiedliwości z mediami, a w konsekwencji z obywatelami, MS i KRS przygotowały zbiór dobrych praktyk w zakresie komunikacji i wizerunku sądów. Dokument „Komunikacja i wizerunek sądów. Zbiór dobrych praktyk dla sądów powszechnych” (do pobrania ze strony http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/strategia/, zakładka „komunikacja”) został przyjęty 19 czerwca br.

Opublikowano w Numer 26 » Dobre Praktyki

Sąd otwarty na media

Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach, w którego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa, opracowuje standardy komunikacyjne dla sądów powszechnych. Będą one przedmiotem konsultacji z prezesami sądów, sędziami i stowarzyszeniami sędziów. Lepsza komunikacja z mediami, a tym samym z obywatelami, a także poprawa wizerunku całego sądownictwa – to jedne z kluczowych wyzwań stojących przed sędziami. Dziś sędziowie funkcjonują już nie tylko na

Tagi:
Opublikowano w Numer 24 » Wydarzenia

Złotoust(n)e motywy

Uzasadnienie wyroku w sali rozpraw to jeden z najważniejszych przejawów komunikacji sądu ze społeczeństwem. Dla oskarżonego jest lekcją sprawiedliwości, dla dziennikarzy – istotną pomocą w relacjonowaniu procesów. W jaki sposób ustne motywy wygłaszają sędziowie orzekający w najbardziej medialnych procesach?  Jak mówić o wydanym przez siebie wyroku, by robić to dobrze, czyli przekonująco dla stron i publiczności? – Na początek powiem, jak nie

Opublikowano w Numer 22 » Dobra praktyki

Medialne ABC

Jak budować zaufanie do trzeciej władzy? Jak działa sprawne biuro prasowe? I dlaczego rola rzecznika prasowego nie sprowadza się jedynie do przesłania krótkiej informacji dziennikarzom? Publikujemy zbiór dobrych praktyk w zakresie budowania wizerunku sądu w mediach, wypracowany przez rzeczników i koordynatorów prasowych sądów.  Komunikacja medialna to temat wywołujący w środowisku sędziowskim sporo kontrowersji. Jedno nie budzi wątpliwości – w tej kwestii jest jeszcze sporo do zrobienia.

Opublikowano w Numer 22 » Dobra praktyki