Archiwum Bloga

Czy wzrost wynagrodzeń zwiększy prestiż i jakość wymiaru sprawiedliwości?

Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie należy zacząć od wyjaśnienia kwestii samodzielności kształtowania wynagrodzeń pracowników sądów, która jest nierozerwalnie związana z przynależnością sądownictwa do określonej sfery działalności państwa. Względna swoboda i samodzielność kształtowania płac zależy bowiem od tego, czy dana organizacja funkcjonuje w sferze gospodarczej, czy też w sferze budżetowej. W sferze budżetowej, do której należą sądy, ze względu na

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 29 » Aktualności

6,7 mld dla Temidy

Wydatki sądownictwa powszechnego w 2015 r. wzrosną o 227 mln zł. Z tej kwoty 100 mln zł przeznaczono na sfinansowanie skutków wejścia w życie nowej procedury karnej, w zakresie dotyczącym bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej z urzędu, zaś 54 mln zł – na podwyższenie wynagrodzeń sędziów i referendarzy sądowych. Wymiar sprawiedliwości w całości finansowany jest z budżetu państwa, co przesądza o tym, że budżet sądów, mimo iż autonomiczny,

Tagi:
Opublikowano w Numer 24 » Wydarzenia

W stronę bardziej sprawiedliwych wynagrodzeń

Wprowadzona z początkiem 2014 r. swoista autonomia sądów w kształtowaniu zatrudnienia i płac w grupie asystentów, urzędników i innych pracowników zaczyna przynosić efekty. W pierwszym półroczu br. podwyżki objęły blisko 3 tys. osób. To trend, który może okazać się trwałym. Z danych, jakie za I półrocze przedstawiły sądy apelacyjne, wynika, że wynagrodzenia, aczkolwiek jeszcze w niewielkim do oczekiwań stopniu, rosną (mimo braku dodatkowego

Opublikowano w Numer 22 » Wydarzenia