Archiwum Bloga

Czas na reformę środków zabezpieczających

Postępowanie wykonawcze w zakresie izolowania i leczenia niepoczytalnych sprawców jest nieefektywne. Należy przede wszystkim zmienić zasady finansowania zakładów lecznictwa zamkniętego oraz objąć je jednolitym nadzorem. Przeprowadzona w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości analiza wykazała, że przepisy regulujące zarówno stosowanie, jak i wykonywanie środków zabezpieczających, nie gwarantują sprawnego wykonania orzeczenia sądowego zgodnie z jego celem. Nie chronią bowiem skutecznie

Opublikowano w Numer 1 » Opinie