Archiwum Bloga

Ministerstwo czyli sędziowie

„Iustitia” powinna starać się, by na delegacje do Ministerstwa Sprawiedliwości udawali się najlepsi, otoczeni szacunkiem środowiska sędziowie. To od ich pracy w głównej mierze zależy kształt ustrojowy oraz kondycja naszego sądownictwa – zauważa sędzia, Bohdan Zdziennicki. Po prawie 30 latach pełnienia funkcji sędziego i wydaniu tysięcy rozstrzygnięć przechodzę w stan spoczynku. Byłem nie tylko sędzią orzekającym w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Opublikowano w Numer 4 » Opinie