Archiwum Bloga

Stracona szansa

Rządowa wersja projektu nowelizacji części ogólnej k.k., w założeniu mająca wpłynąć na ograniczenie stosowania kar izolacyjnych wobec sprawców drobnych przestępstw, może przynieść skutki odwrotne do zakładanych. W sposób zasadniczy odbiega ona od propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Komisja Kodyfikacyjna kadencji 2009-2013 w dniu 5 listopada 2013 r. przekazała Ministrowi Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Już wtedy było oczywiste, że względy polityczne

Tagi:
Opublikowano w Numer 21 » Felieton

Kamasze dla chuligana

Więzienie dla pseudokibica nie jest żadnym rozwiązaniem. Rozwiązaniem służącym socjalizacji takiej osoby byłby wyrok z warunkowym zawieszeniem wykonania kary i jednoczesnym powołaniem jej do wojska na okres próby. Odpoczynek w sierpniową niedzielę na plaży w Gdyni został zakłócony przez rozwydrzonych i pewnych swojej bezkarności pseudokibiców Ruchu Chorzów. Ich głośne, często wulgarne zachowanie, znalazło finał w bitwie z członkami załogi meksykańskiego statku przebywającego w gdyńskim porcie. Wtedy dopiero wkroczyła policja,

Opublikowano w Numer 18 » Felieton

Zawieszenie podwyższenia?

Nie bez praktycznego znaczenia dla polityki karnej, a w konkretnych sprawach także dla sądów, jest odpowiedź na pytanie, czy warunkowe zawieszenie wykonania określonej kary wpływa na zmianę charakteru prawnego tej kary. Wydawałoby się, że odpowiedź na to pytanie jest oczywista. W katalogu kar (art. 32 k.k.) nie są przewidziane – obok grzywny, kary ograniczenia wolności oraz kary pozbawienia wolności –

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 16 » Felieton

212 k.k.: wykreślić czy zmienić?

Reakcję karnoprawną na zniesławienie należy utrzymać – z wykluczeniem kary pozbawienia wolności oraz wyraźnym wskazaniem, że znamion czynu zabronionego nie realizują wypowiedzi ocenne oparte na faktach. Po raz kolejny zabieram głos w sprawie art. 212 penalizującego zniesławienie. Skłaniają mnie do tego wypowiedzi ważkie, ostatnio publikowane na łamach „Na wokandzie” – w reakcji na mój felieton, w którym opowiedziałem się za

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Opinie

E-dozór szansą dla polityki karnej?

Nie korzystamy w pełni z dobrodziejstw, jakie daje dozór elektroniczny. Systemem można objąć trzy razy więcej skazanych niż obecnie, zaś liczba osadzonych, którzy w przyszłości mogliby odbywać w nim karę, jest kilkakrotnie większa od „pojemności” SDE. Od kilkunastu lat, a ściśle rzecz biorąc od 2001 r., podstawowym problemem polityki karnej jest przeludnienie zakładów karnych. Jeśli nawet w ostatnich latach norma

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 13 » Felieton

Wykreślić art. 212 k.k.?

Warunkiem bezkarności pomówienia jest prawdziwość postawionego zarzutu. Postawienie tego warunku w żaden sposób nie utrudnia dostępu do debaty publicznej, z całą pewnością natomiast sprzyja zachowaniu jej odpowiedniego poziomu. Ostatnio uaktywnili się znacznie przeciwnicy karalności pomówienia. Zarówno dziennikarze, jak i przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, patronują ruchowi „Wykreślić art. 212 k.k.”. Powołując się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podnoszą oni,

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 11 » Felieton

Współpraca polskich i niemieckich prawników

Dwudziesta rocznica podpisania układu o przyjaźni pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec jest dobrą okazją dla przypomnienia współpracy polskich i niemieckich prawników. Prezes Brandenburskiego Sądu Krajowego Wolf Kahl był gospodarzem seminarium poświęconego tej rocznicy, które odbyło się 22 września na Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą. Seminarium zaszczycił swoją obecnością m.in. Minister Sprawiedliwości RP Krzysztof Kwiatkowski, który wygłosił

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 9 » Felieton

Rozprawa z kibolami – zdecydowana, ale rozsądna

Zakaz uczestniczenia w imprezach masowych to rozwiązanie skuteczne i warte dopracowania, jednak pomysł tzw. rozpraw odmiejscowionych wydaje się pomyłką. Jest jeszcze czas, by przed Euro 2012 opracować rozsądną strategię walki ze stadionowymi chuliganami. Zjawisko rozrób stadionowych łączących się z niszczeniem mienia i atakami na funkcjonariuszy policji zrodziło się za mojego, już dość długiego życia. Wciąż dobrze pamiętam mecze na Legii

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 7 » Felieton

Prawo karne a skuteczny biznes

Kodeks karny nie jest najlepszym miejscem do regulowania zasad gospodarowania, zaś spory pomiędzy podmiotami życia gospodarczego winny być rozstrzygane nie przez sądy karne, a przede wszystkim przez sądy gospodarcze i cywilne. Środowisko ludzi aktywnie uczestniczących w życiu gospodarczym, zbulwersowała głośna w ostatnich miesiącach sprawa Ryszarda Krauze. Nie mam żadnych podstaw, aby zabierać w niej głos. Działania pana Krauze są przedmiotem

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 6 » Felieton

Dopalacze. Grzywna czy kara pieniężna?

Nie pierwszy raz ustawodawca wprowadza odpowiedzialność karno-administracyjną przewidując stosowanie represji, bez kontroli merytorycznej sądu. Czas zaprotestować przeciwko tego rodzaju obchodzeniu gwarancji konstytucyjnych. Opadły już emocje związane z polityczną kampanią przeciwko dopalaczom. Rezultatem tej kampanii było uchwalenie, w zaiste błyskawicznym tempie, ustawy mającej stanowić oręż państwa w walce z tym niewątpliwie groźnym zjawiskiem społecznym. Są tacy, którzy wierzą, że ustawa z

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 4 » Felieton

Ius puniendi

Czy o karaniu sprawcy przestępstwa ma decydować wyłącznie państwo? Czy kara ma być bezwarunkowym następstwem przestępstwa, czy też społeczeństwo jest w stanie zaaprobować przestępstwo bez kary? A może to do pokrzywdzonego powinien należeć głos decydujący? Od odpowiedzi na te pytania zależy kierunek reformy ustawodawstwa karnego. Prawo państwa do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, w szczególności do określania tego, co zabronione pod groźbą

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 3 » Felieton

Ostrożnie ze zmianami prawa

Obserwując powstawanie projektów aktów zmieniających dotychczasowe przepisy dochodzę do wniosku, że propozycje zmian w zbyt małym stopniu opierają się na wiedzy o przyczynach niezadowalającego funkcjonowania obowiązującego prawa. Jedną z podstawowych wartości porządku prawnego powinna być jego stabilność. Normy prawne obowiązujące niemal w każdej dziedzinie, w szczególności normy wkraczające w wolności i prawa obywatelskie, nakładające na obywatela zobowiązania określonego zachowania się,

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 2 » Felieton

Dobro jednostki i dobro ogółu

Wyrażoną w Europejskiej Konwencji Bioetycznej zasadę, że interes i dobro istoty ludzkiej przeważają nad interesem społeczeństwa, powinniśmy wpisać do konstytucji. Felieton, który będzie ukazywał się na łamach kwartalnika „Na wokandzie”, ma pobudzać do dyskusji nad stanem polskiego ustawodawstwa. Nie mam żadnych wątpliwości, że stan ten wymaga wielu zmian. Inaugurując swój publicystyczny cykl chcę nawiązać do tak bardzo dyskusyjnej w Polsce

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 1 » Felieton