Archiwum Bloga

Reforma procedur w sądownictwie

Sądownictwo powszechne znajduje się w trudnej sytuacji, spowodowanej gwałtownym rozszerzaniem się kognicji, czyli zakresu spraw, którymi zajmują się sędziowie. Do skali zadań nie są dostosowane struktury organizacyjne oraz przepisy procesowe. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje szereg zmian w przepisach, usprawniających funkcjonowanie sądów powszechnych. Jednym z kierunków reformy sądownictwa jest przebudowa norm prawnych regulujących poszczególne procedury. Celem jest skrócenie czasu postępowań sądowych

Opublikowano w Numer 32 » Aktualności