KKPK z nowym przewodniczącym

Tagi:

kkpk1_c_optProf. dr hab. Piotr Kruszyński w kwietniu br. został nowym przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. – Dalsza zasadnicza reforma postępowania przygotowawczego jest dziś koniecznością i celem, który będę realizował – mówi profesor.

– Podstawowym zadaniem Komisji pod moim przewodnictwem jest monitorowanie wejścia w życie zmienionej procedury karnej. Jestem wielkim zwolennikiem reformy i wierzę, że kontradyktoryjność okaże się sukcesem. Oczywiście, pewne dalsze modyfikacje w postępowaniu judykacyjnym zapewne okażą się konieczne, jednak za wcześnie o nich mówić, dajmy czas nowej reformie sprawdzić się w praktyce – mówi prof. Kruszyński, który na etapie prac parlamentarnych nad nowelizacją k.p.k. uczestniczył – jako autor poselskiego projektu zmian w procedurze karnej – w nowelizacji przepisów dotyczących postępowania przygotowawczego.

– Dalsza zasadnicza reforma postępowania przygotowawczego jest dziś koniecznością. Musimy zwiększyć kontrolę sądu nad działaniami prokuratury i policji. Chcę się tutaj wzorować na modelu niemieckim, w którym jest instytucja sędziego do spraw postępowania przygotowawczego. Taki sędzia specjalizuje się w kontroli prawidłowości czynności procesowych prokuratury i policji, które wiążą się z ograniczeniem praw jednostki oraz utrwalaniem dowodów, a także wyjątkowo dokonuje pewnych czynności dowodowych na wniosek prokuratora bądź obrońcy na potrzeby przyszłego postępowania w sądzie. Instytucja ta nie ma nic wspólnego z sędzią śledczym znanym w modelu francuskim – dodaje profesor.

Piotr Kruszyński jest adwokatem, kierownikiem Katedry Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektorem Ośrodka Badawczego Adwokatury Polskiej im. Witolda Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Obecny skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (kadencja 2013-2017): prof. dr hab. Piotr Kruszyński (przewodniczący), SSN dr hab. Włodzimierz Wróbel (zastępca przewodniczącego), prok. Igor Dzialuk, SN prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, dr hab. Michał Królikowski, SSN Michał Laskowski, dr hab. Jarosław Majewski, dr hab. Sławomir Steinborn, SSO Wojciech Sych, prok. Janusz Śliwa, prof. dr hab. Stanisław Waltoś, dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, dr hab. Paweł Wiliński, SSN Stanisław Zabłocki, dr hab. Robert Zawłocki, prof. dr hab. Andrzej Zoll.

Profesor Kruszyński na stanowisku przewodniczącego KKPK zastąpił prof. Piotra Hofmańskiego, sędziego SN, który w marcu br objął funkcję sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.