Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” po raz ósmy

Na początku lipca rozpoczyna się rekrutacja uczestników VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundację Dzieci Niczyje oraz Urząd m st. Warszawy – Biuro Polityki Społecznej.

Konferencja pod honorowym patronatem Prokuratury Generalnej, Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Marszałka Województwa Mazowieckiego odbędzie się w dniach 24-25 października 2011 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Tematem przewodnim konferencji będzie pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawią uczestnikom modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane będą projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom.

Program konferencji przewiduje m. in. sesje plenarne, wykłady ekspertów (masterclass), panele dyskusyjne, sesje referatowe i warsztaty. Wśród zaproszonych wykładowców znajdują się zarówno eksperci zagraniczni, jak i krajowi, m.in. prof. Danya Glayser, prof. Michael Lamb, prof. Mark Chaffin, prof. Józef Gierowski, prof. Maria Kolankiewicz, prof. Anna Brzezińska, prof. Mariusz Jędrzejko, prof. Jerzy Mellibruda.

W konferencji uczestniczyć będzie 2000 profesjonalistów z Polski i z zagranicy pracujących na co dzień z dziećmi i ich rodzinami, m.in. sędziowie, prokuratorzy, lekarze, pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, pielęgniarki i położne, nauczyciele, pracownicy organizacji pozarządowych, przedstawiciele ministerstw oraz samorządów, jak również wykładowcy akademiccy i badacze.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne. Więcej informacji o organizatorach i o programie konferencji oraz rejestracji na stronie: www.dzieckoswiadek.fdn.pl.