Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” po raz ósmy

Na początku lipca rozpoczyna się rekrutacja uczestników VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundację Dzieci Niczyje oraz Urząd m st. Warszawy – Biuro Polityki Społecznej. Konferencja pod honorowym patronatem Prokuratury Generalnej, Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Marszałka Województwa Mazowieckiego odbędzie się w dniach 24-25 października 2011 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Tematem przewodnim konferencji będzie pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Krajowi i zagraniczni