Kontakt

Redakcja „Na wokandzie”
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Ministra, Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
tel.: (22) 52 12 281
fax: (22) 628 65 52
e-mail: nawokandzie@ms.gov.pl
www.nawokandzie.ms.gov.pl