Reforma Temidy – przykłady z UE

Dania, Słowacja, Austria, Finlandia, na koniec Holandia – te państwa odwiedziła delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach cyklu wizyt studyjnych finansowanych ze środków unijnych. Celem wyjazdów było przyjrzenie się praktyce krajów europejskich w reformowaniu systemu wymiaru sprawiedliwości. Wizyty miały miejsce w okresie od sierpnia 2008 r. do marca 2009 r. Skład ministerialnych delegacji nie był stały – kolejne państwa wizytowali dyrektorzy i urzędnicy Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego, Departamentu Kadr, Departamentu Organizacyjnego oraz Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych. W sierpniu 2008 r. członkowie delegacji rozmawiali z urzędnikami Domstolsstyrelsenu – Duńskiej Administracji Sądowej w Kopenhadze, natomiast w październiku i grudniu 2008

90 nowych Punktów Obsługi Interesantów

Udzielanie profesjonalnych i rzeczowych informacji, w jednym miejscu, siłami przeszkolonych pracowników sądów – oto główne cele funkcjonowania sieci Punktów Obsługi Interesantów. Obecnie w sądach powszechnych działa już 85 takich Punktów, kolejne 90 ma powstać do końca 2010 r. Kwestię tworzenia Punktów Obsługi Interesantów reguluje § 544a zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. „w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej” (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.). W Punktach, nazywanych niekiedy biurami obsługi interesantów, każdy zainteresowany może uzyskać podstawowe informacje o obowiązującej procedurze sądowej, w tym o sposobach