Cywilistyka

Postępowanie grupowe. Ochrona prawna wielu podmiotów w postępowaniu cywilnym - Piotr Pogonowski

Piotr Pogonowski – „Postępowanie grupowe. Ochrona prawna wielu podmiotów w postępowaniu cywilnym”. Profesor Pogonowski, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest autorem wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Najnowsza jego monografi a to pierwsza na rynku wydawniczym próba przedstawienia podstaw od dawna oczekiwanej i szeroko dyskutowanej instytucji postępowania grupowego. Pozew zbiorowy jest znany w wielu systemach na całym świecie. Pierwsza część publikacji ma charakter prawnoporównawczy i obejmuje omówienie analogicznych instytucji w systemie prawa kontynentalnego oraz common law. Autor, korzystając z dorobku państw mających zbliżone do polskich regulacje prawne, przedstawia istotę postępowania grupowego oraz jego miejsce w systemie ochrony

Tagi:

Nieruchomości

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin, Jacek Jaworski – „Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami”. Gospodarowanie nieruchomościami, w tym sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, scalanie i podział gruntów, kwestie związane z prawem pierwokupu, wywłaszczaniem czy wyceną – wszystkie te zagadnienia z roku na rok stają się coraz bardziej istotne, zaś wielu prawników wciąż poszukuje dobrej literatury na ten temat. Jak dotychczas mieliśmy na rynku tylko jeden w miarę aktualny komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami autorstwa sędziów Sądu Najwyższego. Jego mankamentem był czysto cywilistyczny charakter opracowania, pozbawiony choćby rozważań przydatnych pośrednikom, zarządcom czy rzeczoznawcom. Czterech autorów niniejszego komentarza do ustawy

Tagi:

Cywilistyka

Apelacja w postępowaniu cywilnym - Tadeusz Ereciński

Tadeusz Ereciński – „Apelacja w postępowaniu cywilnym”. Wydaje się, że o apelacji powiedziano i napisano już wszystko, choć jej „kariera” w wolnej Polsce datuje się dopiero od 1996 r., kiedy to została przywrócona do systemu prawa procesowego cywilnego. W związku z tym, że instytucja apelacji cywilnej jest stosunkowo młoda, wciąż pojawia się wiele ciekawych czy kontrowersyjnych kwestii i orzeczeń, które wpływają na praktyczne jej zastosowanie. Profesor Ereciński od wielu lat łączy pracę akademicką na Uniwersytecie Warszawskim (jest kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego tej uczelni) z funkcją Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Cywilnej. W swojej książce stara się kompleksowo przedstawić problematykę

Tagi:

Prawo Karne

Psychologia Sądowa dla Prawników - Ewa Gruza

Ewa Gruza – „Psychologia sądowa dla prawników”. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna w trakcie przebiegu postępowania karnego jest znajomość psychologii. Profesor Ewa Gruza to w tym temacie ekspert. Jako adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego bada m.in. zagadnienia taktyki kryminalistycznej, a zwłaszcza problematykę osobowych źródeł dowodowych. Zajmuje się także zastosowaniem psychologii sądowej w procesie karnym, prawem dowodowym oraz teorią opiniowania i dowodu z opinii biegłego. Ogromną zaletą książki jest jej warstwa językowa – łatwa do przyswojenia, stworzona przez „niepsychologa” dla „niepsychologów”. Autorka prezentuje teorie naukowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zagłębienia się

Tagi: