Nieruchomości

Tagi:
Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Fot. C.H. Beck

Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin, Jacek Jaworski – „Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

Gospodarowanie nieruchomościami, w tym sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, scalanie i podział gruntów, kwestie związane z prawem pierwokupu, wywłaszczaniem czy wyceną – wszystkie te zagadnienia z roku na rok stają się coraz bardziej istotne, zaś wielu prawników wciąż poszukuje dobrej literatury na ten temat. Jak dotychczas mieliśmy na rynku tylko jeden w miarę aktualny komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami autorstwa sędziów Sądu Najwyższego. Jego mankamentem był czysto cywilistyczny charakter opracowania, pozbawiony choćby rozważań przydatnych pośrednikom, zarządcom czy rzeczoznawcom.

Czterech autorów niniejszego komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami reprezentuje rozmaite profesje związane z rynkiem nieruchomości, co każe przypuszczać, że dysponują oni niezbędnym przygotowaniem i doświadczeniem do analizowania poszczególnych przepisów prawa. Arkadiusz Prusaczyk jest radcą prawnym, Adam Tułodziecki adwokatem, Marian Wolanin prawnikiem od wielu lat zajmującym się problematyką gospodarki nieruchomościami na gruncie prawa cywilnego i administracyjnego, Jacek Jaworski zaś prawnikiem, pośrednikiem i zarządcą nieruchomości, jednocześnie obrońcą z urzędu w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw budownictwa.

Dużą zaletą przedmiotowego opracowania jest to, że rozważania dotyczące poszczególnych przepisów ustawy autorzy odnoszą również do jej aktów wykonawczych. W przeciwieństwie niejako do konkurencyjnych publikacji, w swoim komentarzu prezentują odważne opinie dotyczące kwestii będących od pewnego czasu przedmiotem rozważań naukowych, np. zakresu wyłączności w umowie o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami czy uprawnień klientów związanych z odstąpieniem od takiej umowy. Jednocześnie autorzy dużo uwagi poświęcają kwestiom wymagającym wiedzy pozaprawniczej, w które ustawa obfi tuje.

W komentarzu znajdziemy też praktyczne wyjaśnienia wielu wątpliwości związanych z jej stosowaniem, choćby kwestii dotyczących zamówień publicznych. Praktyka pokaże, czy publikacja ta okaże się użyteczna, ale już wszechstronność najnowszego komentarza sprawia, że warto mieć go na półce.

Wydawca: C.H. Beck, s. 1500, cena 209 zł

Opracowanie

Warto przeczytać
Kodeks cywilny. Cz. Ogólna. Komentarz, red. Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, Wolters Kluwer Polska, s. 1108, cena 220 zł;
Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Lidia Siwik, Marcin Podleś, Wolters Kluwer Polska, s. 256, cena 79 zł;
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Bogusław Banaszak, C.H. Beck, s. 1056, cena 159 zł;
Prawo energetyczne. Komentarz, Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, C.H. Beck, s. 616, cena 159 zł;
Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz, Monika Tarska, C.H. Beck, s. 600, cena 149 zł;
Działalność gospodarcza z udziałem małżonków, Anna Stępień-Sporek, LexisNexis, s. 592, cena 99 zł;
Służebność przesyłu w praktyce, Bartosz Rakoczy, LexisNexis, s. 176, cena 49 zł.