Praktyki w Radzie Europy

Tagi: ,

Logo Council of EuropeCoraz więcej studentów przekonuje się, że praktyki w sądzie czy staż w kancelarii to nie tylko atut w CV, ale też konieczne uzupełnienie wiedzy zdobytej na wykładach. W przypadku praktyk w Strasburgu do powyższych zalet należy dodać ogromny prestiż.

15 kwietnia upływa termin składania aplikacji na staże w Radzie E uropy w Strasburgu, które będą trwać od września do grudnia 2010 r. Rada Europy przyjmie po jednej osobie do każdego ze swoich 18 biur (m.in.: Parliamentary Assembly, Internal Audit, Secretariat of the Committee of Ministers, Office of the Commissioner for Human Rights, Directorate of External Relations). Podczas rekrutacji i „dopasowywania” do pracy w danym departamencie (tzw. matching) liczą się wyłącznie umiejętności aplikanta, zaś kraj jego pochodzenia nie jest brany pod uwagę. Każdy ma więc równe szanse, tym bardziej, że nie określono wymagań dotyczących znajomości konkretnych dziedzin prawa czy języków obcych. Jedynym wymogiem jest posiadanie statusu studenta.

O tym, że warto aplikować, przekonuje Adam Rogowski, 26-letni student V roku prawa na Uniwersytecie Gdańskim, który na początku stycznia rozpoczął trzymiesięczną praktykę w Strasburgu. – Staż przy Radzie Europy jest unikalną okazją do poznania tak znaczącej organizacji międzynarodowej „od środka”. Poza wykonywaniem zadań zleconych, w ramach stażu mam możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez Radę Europy oraz w obradach Zgromadzenia Parlamentarnego i Komisji – mówi Rogowski.

Praktyki w Radzie Europy organizowane są w ramach programu STEP (Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich). STEP umożliwia też wyjazd na staże w organizacjach pozarządowych, kancelariach, sądach oraz firmach konsultingowych do Turcji (termin składania aplikacji – 1 kwietnia), Niemiec (termin składania aplikacji – 20 kwietnia), Czech (termin składania aplikacji – 30 kwietnia), Czarnogóry i Serbii (termin składania aplikacji – 15 maja). Stosowne dokumenty można znaleźć na międzynarodowej stronie stowarzyszenia ELSA – www.elsa.org.