Jubileusz dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych

 Srebrny Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości

Fot. Krzysztof Wojciewski

Dr hab. Maria Kała, dyrektor Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, w maju br. została uhonorowana najwyższym odznaczeniem resortowym – Srebrnym Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości.

Dr Maria Kała obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. Od początku związana jest z IES, gdzie rozpoczęła pracę jeszcze podczas studiów chemicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1991-2007 kierowała w Instytucie pracownią, a następnie Zakładem Toksykologii, zaś w latach 2007-2009 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds. naukowych.

– Rola ekspertyz sądowych w postępowaniach rośnie, z roku na rok są one również coraz trudniejsze. Najwięcej opinii, które przygotowujemy, wiąże się z genetyką sądową, prowadzeniem samochodu pod wpływem środków podobnie działających do alkoholu, identyfikacją nowych narkotyków, czyli tzw. dopalaczy, a także wypadkami komunikacyjnymi. Najbardziej czasochłonne ekspertyzy to z kolei te z dziedziny psychologii oraz analizy mowy i nagrań – mówi Maria Kała, która od czterech lat pełni funkcję dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych.

IES zatrudnia dziś 65 biegłych sądowych, którzy wykonują rocznie ok. 6 tys. ekspertyz. Na potrzeby sądów i prokuratur przygotowuje opinie z zakresu toksykologii, genetyki, rekonstrukcji wypadków drogowych, kryminalistyki, psychologii oraz informatyki.

Instytut Ekspertyz Sądowych to jednostka zależna Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest liderem w zakresie nauk sądowych oraz pełni w Polsce funkcję biegłego instytucjonalnego. Oprócz działalności opiniodawczej, prowadzi też badania naukowe (w tym finansowane z grantów Unii Europejskiej) oraz działalność dydaktyczną. Instytut został założony w 1929 r. – w przyszłym roku obchodzić będzie 85-lecie istnienia.

Dyrektor Maria Kała stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała w 1985 r., zaś w 2012 r. – doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych. Od 1976 r. jest biegłym sądowym w zakresie toksykologii leków i trucizn organicznych.