Minister od zawodów prawniczych

Jerzy Kozdroń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Fot. Krzysztof Wojciewski

Prezes Rady Ministrów 16 lipca br. powołał Jerzego Kozdronia na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. – Chcę przygotować system kształcenia sędziów i prokuratorów do obecnych wyzwań oraz wprowadzić merytoryczny spokój do dialogu z korporacjami prawniczymi – zapowiada wiceminister.

Jest doświadczonym prawnikiem – wymiar sprawiedliwości zna z perspektywy sędziego, pełnomocnika, a także posła, który aktywnie brał udział w pracach nad doskonaleniem polskiego systemu prawa.

Urodził się w 1950 r. w Mrągowie. W 1974 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i rozpoczął aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. W latach 1976-1978 był asesorem w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu, zaś przez kolejne trzy lata – sędzią Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Urzędu sędziowskiego został pozbawiony z powodu odmowy stosowania dekretu o stanie wojennym. Następnie, po nabyciu uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, prowadził obsługę prawną spółdzielni gminnych.

Po 1989 r. założył kancelarię radcowską w Kwidzynie i prowadził działalność samorządową. Od 2005 r. zasiadał w Sejmie – jako poseł V, VI i VII kadencji. Pracował w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (jako wiceprzewodniczący), Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Brał udział w pracach nad nowelizacjami kodeksów karnych i cywilnych, wielokrotnie reprezentował Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Minister Kozdroń objął w resorcie nadzór nad Departamentem Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. – W obliczu deregulacji zawodu asystenta sędziego oraz optymalnej liczby referendarzy sądowych, aplikacja ogólna staje się zbędna, w dodatku jest dużym obciążeniem dla budżetu państwa. Zmieniając ścieżkę szkolenia sędziów i prokuratorów musimy również pomyśleć nad tym, by w największym stopniu była ona gwarancją tego, że do obu zawodów trafiają osoby znakomicie przygotowane, także pod względem praktycznym – twierdzi nowy wiceminister.

Jerzy Kozdroń, jako były radca, jest zwolennikiem konkurencji w zawodach korporacyjnych, a tym samym szerokiego dostępu do ich wykonywania. – Konkurencja jest z pożytkiem dla prawników, ale przede wszystkim dla obywateli. Kwestia w tym, by zapewnić odpowiednie merytoryczne i etyczne przygotowanie do wykonywania zawodów radcy i adwokata, o co z powodzeniem dbają samorządy – mówi Jerzy Kozdroń. – W ostatnim czasie wokół reformy dojścia do zawodów radcy, adwokata i notariusza narosło wiele niezawinionych nieporozumień. Chciałbym doprowadzić do bardziej merytorycznego dialogu z korporacjami prawniczymi, do wyciszenia emocji – deklaruje nowy wiceminister.

Minister Kozdroń na stanowisku Sekretarza Stanu zastąpił Stanisława Chmielewskiego, który objął w resorcie funkcję Podsekretarza Stanu. Ministra Marka Biernackiego w zarządzaniu resortem wspiera obecnie sześciu wiceministrów.