Odznaczenia Ministra Sprawiedliwości

Tagi: ,
Wręczenie pamiątkowego medalu (od lewej: prof. Adam Strzembosz i Krzysztof Kwiatkowski)

Fot. Piotr Potrebka

Podczas uroczystych obchodów 20-lecia KRS dotychczasowi przewodniczący Rady, a także jej członkowie, którzy najdłużej uczestniczyli w pracach Rady, otrzymali resortowe odznaczenia. – Bez wątpienia KRS stanowi jeden z filarów demokratycznego ustroju RP – powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski.

Obchody jubileuszu Krajowej Rady Sądownictwa, które odbyły się 18 lutego br. na Zamku Królewskim w Warszawie, zgromadziły najwybitniejszych prawników, w tym dotychczasowych przewodniczących Rady oraz jej obecnych członków. Spotkanie otworzył sędzia Stanisław Dąbrowski, przewodniczący KRS, następnie głos zabrali zaproszeni goście. – Tworzenie i kształtowanie ustroju Krajowej Rady Sądownictwa, a także jej kompetencji, było świadectwem rozwoju demokracji w Polsce – podkreślił w przemówieniu Krzysztof Kwiatkowski.

Minister w trakcie uroczystości odznaczył obecnego oraz dotychczasowych przewodniczących KRS. Srebrne Medale Pamiątkowe otrzymali: sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Adam Strzembosz (kadencja 1994-1998), sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie w stanie spoczynku Włodzimierz Olszewski (kadencja 1998-2002), Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Andrzej Jagiełło (kadencja 2002-2004) oraz sędzia Sądu Najwyższego Krzysztof Strzelczyk (kadencja 2004-2006). Brązowe Medale Pamiątkowe otrzymali sędziowie, którzy przez dwie kadencje uczestniczyli w pracach Rady: Marek Celej, Ewa Chałubińska, Teresa Flemming- Kulesza, Grzegorz Gładysz, Piotr Górecki, Mirosław Jaroszewski, Wacława Macińska, Zbigniew Merchel, Paweł Misiak, Beata Morawiec, Barbara Kurzeja oraz Irena Piotrowska.

KRS jest konstytucyjnym organem stojącym na straży niezawisłości sędziów. Rada opiniuje kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz przedstawia Prezydentowi RP wnioski o powołanie na stanowiska sędziowskie. – Niezależność sądów nie jest wyłącznie przywilejem środowiska, to przede wszystkim gwarancja bezstronnego i niezależnego sądu dla obywateli – podkreślał podczas uroczystości przewodniczący Dąbrowski.

W czasie 20-letniego okresu funkcjonowania Rada zaopiniowała ok. 13 tys. nominacji na stanowiska sędziowskie.