Pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej

Tagi:
Posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (KKPK)

Fot. Piotr Potrebka

Ruszyły Prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Ich najważniejszy cel to uproszczenie procedury karnej w kierunku skrócenia czasu trwania postępowań.

Zespołem wybitnych prawników kieruje prof. Andrzej Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 3 grudnia ubiegłego roku i zostało poprzedzone wręczeniem przez ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego aktów powołania jej członkom.

Komisja nie przewiduje prac nad stworzeniem nowych kodeksów (z wyjątkiem kodeksu wykroczeń), jej głównym zadaniem będzie za to, jak deklaruje prof. Zoll, uporządkowanie procedury w celu skrócenia czasu prowadzenia postępowań karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i czynności sędziowskich. Komisja skoncentruje się też na kodeksowych zasadach wymierzania kar – tak, by ograniczyć stosowanie kar pozbawienia wolności na rzecz sankcji w postaci ograniczenia wolności.

Obok prof. Zolla, w skład KKPK wchodzą: SSN prof. Piotr Hofmański, zastępca przewodniczącego Komisji (Uniwersytet Jagielloński), mec. Joanna Agacka-Indecka (prezes Naczelnej Rady Adwokackiej), SSN prof. Tomasz Grzegorczyk (Uniwersytet Łódzki), dr Michał Królikowski (Uniwersytet Warszawski), SSA Kazimierz Postulski, prok. Grażyna Stanek (Ministerstwo Sprawiedliwości), prok. Janusz Śliwa (Prokuratura Apelacyjna w Krakowie), prof. Zofia Świda (Uniwersytet Wrocławski), prof. Stanisław Waltoś (Polska Akademia Nauk), dr Małgorzata Wiaderek-Wąsek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. Paweł Wiliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Włodzimierz Wróbel (Uniwersytet Jagielloński) oraz SSN Stanisław Zabłocki.

Drugie posiedzenie Komisji zaplanowano na 30 marca br. Spotkanie będzie poświęcone rozważeniu możliwych zmian modelu procesu karnego.