Porozumienie z radcami

Krajowa Rada Radców Prawnych dołączyła do ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw

Fot. Piotr Potrebka

Krajowa Rada Radców Prawnych, w ślad za adwokatami i Federacją Organizacji Pozarządowych działających na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, dołączyła do ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz koordynatorzy Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem podpisali 8 lutego 2010 r. porozumienie, na którego mocy radcowie będą m.in. udzielać bezpłatnej informacji prawnej ofiarom przestępstw. Przedstawiciele Okręgowych Izb Radców Prawnych rozpoczną stałą współpracę z Ośrodkami, zaś reprezentant KRRP będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem.

– Szczególna ochrona ofiar przestępstw jest jednym z filarów demokratycznego państwa prawa. Samorząd Radców Prawnych będzie zawsze zaangażowany w te działania – powiedział Maciej Bobrowicz, prezes KRRP, który z ramienia Rady podpisał porozumienie. W imieniu resortu sprawiedliwości podpis pod dokumentem złożył minister Krzysztof Kwiatkowski, zaś w imieniu koordynatorów Ośrodków – Jan Ciborski, koordynator Ośrodka w Łodzi.

Podpisane porozumienie to kolejny etap budowy koalicji instytucji pomagających ofiarom przestępstw. Pierwsze tego typu porozumienie Minister Sprawiedliwości podpisał z Naczelną Radą Adwokacką, kolejne – z Federacją Organizacji Pozarządowych Pomagających Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych.