Postępowania coraz sprawniejsze

Tagi:

924 tys. – o tyle w 2009 r. wzrosła liczba spraw załatwionych przez sądy powszechne. Jednocześnie sądownictwo znacznie zmniejszyło zaległości z poprzednich lat – spraw niezałatwionych było mniej o 184 tys., tj. o 10,5 proc.

Ze wstępnych danych statystycznych opracowanych w MS wynika, że sądy powszechne w 2009 r. odnotowały wpływ 11 897 tys. spraw, czyli o 687 tys. więcej, niż rok wcześniej (wzrost o 6,1 proc.). Wraz ze znacznym wzrostem wpływu, zwiększyła się też liczba spraw, które zostały przez sądy rozpatrzone – z 11 155 tys. w 2008 r. do 12 080 tys. w 2009 r. (wzrost o 8,2 proc.). Znacznemu zmniejszeniu uległa za to liczba spraw zaległych – w 2008 r. było ich 1 744 tys., rok później zaś 1 560 tys. (spadek o 10,5 proc.).

[article_author]Redakcja[/article_author]