Szkolenia: pokrzywdzeni

Od września 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi cykl szkoleń dla sędziów, prokuratorów, policjantów, pracowników pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z pokrzywdzonymi oraz wprowadzanie do polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, funkcjonującego obecnie w wielu krajach Unii Europejskiej, katalogu dobrych praktyk w działaniach na rzecz ofiar przestępstw.

Trzydniowe warsztaty mają charakter interdyscyplinarny. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę psychologów – praktyków i pracowników naukowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również prawników, w tym sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.

Pierwszego dnia (część psychologicznopedagogiczna) uczestnicy szkolenia poznają techniki przesłuchania osoby pokrzywdzonej minimalizujące ryzyko jej wtórnej wiktymizacji, a także zasady postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym a sprawcą. Wśród poruszanych zagadnień są też metody odciążania osoby pokrzywdzonej z poczucia winy, zasady rozpoznawania symptomów stresu posttraumatycznego czy techniki budowania atmosfery zaufania i bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności procesowych.

Podczas kolejnych dwóch dni szkolenia omawiane są zagadnienia prawne, tj. prawa przysługujące osobom pokrzywdzonym przestępstwem, rola sądu i sędziego w zakresie ochrony pokrzywdzonych, formy naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem oraz możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez pokrzywdzonych.

W całym programie przeszkolonych zostanie 1000 osób. Szkolenia są jednym z zadań projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowanego w ramach Programu Komisji E uropejskiej „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”.